en en

Vybrané cudzie meny

voči slovenskej korune

Od januára 1996 do decembra 2008 začala Národná banka Slovenska publikovať kurzový lístok vybraných cudzích mien s mesačnou periodicitou.

Výmenné kurzy boli priamo kótované voči slovenskej korune, tzn. že kurzové lístky vybraných cudzích mien voči SKK informujú, koľko slovenských korún predstavovala stanovená jednotka cudzej meny.