en en

2001

Menový prehľad vo fixnom kurze v roku 2001

(mld. Sk)

A K T Í V A 1.1. 31.1. 28.2. 31.3. 30.4. 31.5. 30.6. 31.7. 31.8. 30.9. 31.10. 30.11. 31.12.
Fixný kurz Sk/USD 47,389 47,389 47,389 47,389 47,389 47,389 47,389 47,389 47,389 47,389 47,389 47,389 47,389
Fixný kurz Sk/EUR** 22,495 22,495 22,495 22,495 22,495 22,495 22,495 22,495 22,495 22,495 22,495 22,495 22,495
ČISTÉ ZAHRANIČNÉ AKTÍVA 93,2 86,1 78,7 77,1 95,1 87,1 76,6 78,1 87,0 77,4 79,4 96,0 91,1
ZAHRANIČNÉ AKTÍVA 274,1 264,6 263,7 289,5 291,5 277,0 272,3 276,9 277,1 266,8 274,3 295,6 294,2
ZAHRANIČNÉ PASÍVA 180,9 178,5 185,0 212,4 196,4 189,9 195,7 198,8 190,1 189,4 194,9 199,6 203,1
ČISTÉ DOMÁCE AKTÍVA 514,7 520,2 529,7 534,9 524,7 532,2 548,7 555,8 557,0 564,4 555,9 555,3 589,2
DOMÁCE ÚVERY 610,2 623,9 631,3 631,1 632,0 634,0 643,8 657,5 661,6 668,0 675,4 671,6 694,5
Čistý úver všeobecnej vláde 199,8 279,5 288,9 310,1 313,1 313,7 315,5 322,4 324,5 328,0 330,8 334,6 347,7
Čistý úver FNM 0,1 2,3 2,9 2,9 -4,7 -0,8 0,8 6,1 7,3 8,6 11,7 -0,8 10,4
Úvery podnikom a obyvateľstvu 410,3 342,1 339,5 318,1 323,6 321,1 327,5 329,0 329,8 331,4 332,9 337,8 336,4
Úvery v Sk 359,8 289,9 289,7 268,2 271,7 270,0 273,7 273,6 275,5 278,0 278,1 282,8 282,3
– Úvery podnikom 316,0 245,9 245,5 223,9 227,0 224,5 227,4 226,2 227,1 229,2 228,0 231,6 230,4
– Úvery obyvateľstvu 43,8 44,0 44,2 44,3 44,7 45,5 46,3 47,4 48,4 48,8 50,1 51,2 51,9
Úvery v cudzej mene 50,5 52,2 49,8 49,9 51,9 51,1 53,8 55,4 54,3 53,4 54,8 55,0 54,1
P A S Í V A  
LIKVIDNÉ PASÍVA [M2] 607,9 606,3 608,4 612,0 619,8 619,3 625,3 633,9 644,0 641,8 635,3 651,3 680,3
PENIAZE [M1] 187,2 177,8 179,3 177,7 182,0 186,3 189,8 195,8 198,4 207,4 207,0 214,0 228,5
OBEŽIVO MIMO BÁNK [M0] 67,0 65,6 65,5 64,9 65,6 67,3 69,3 70,0 70,7 72,7 74,9 79,1 81,0
NETERMINOVANÉ VKLADY 120,2 112,2 113,8 112,8 116,4 119,0 120,5 125,8 127,7 134,7 132,1 134,9 147,5
– obyvateľstvo 54,0 55,2 56,1 56,0 57,7 58,4 60,5 61,8 62,5 71,1 61,6 64,1 67,1
– podniky 64,9 55,1 55,6 54,7 57,4 59,3 58,7 62,8 64,1 62,9 69,5 69,6 78,4
– poisťovne 1,3 1,9 2,1 2,1 1,3 1,3 1,3 1,2 1,1 0,7 1,0 1,2 2,0
QUASI PENIAZE [QM] 420,7 428,5 429,1 434,3 437,8 433,0 435,5 438,1 445,6 434,4 428,3 437,3 451,8
TERMINOVANÉ VKLADY 326,4 335,7 339,1 340,9 340,9 337,1 337,3 339,8 341,8 332,4 326,3 333,8 346,3
– obyvateľstvo 250,3 253,4 253,2 251,9 248,8 248,8 248,9 248,8 248,3 240,5 239,1 247,3 256,3
– podniky 55,2 60,8 63,0 64,5 66,9 62,4 62,2 65,5 68,9 68,9 65,5 66,2 67,2
– poisťovne 20,9 21,5 22,9 24,5 25,2 25,9 26,2 25,5 24,6 23,0 21,7 20,3 22,8
VKLADY V CUDZEJ MENE 94,3 92,8 90,0 93,4 96,9 95,9 98,2 98,3 103,8 102,0 102,0 103,5 105,5
– obyvateľstvo 56,9 57,5 58,3 60,4 60,5 60,7 61,0 61,6 62,4 63,5 63,4 64,6 67,7
– podniky 37,4 35,3 31,7 33,0 36,4 35,2 37,2 36,7 41,4 38,5 38,6 38,9 37,8
OSTATNÉ ČISTÉ POLOŽKY 95,5 103,7 101,6 96,2 107,3 101,8 95,1 101,7 104,6 103,6 119,5 116,3 105,3

Vybrané položky Menového prehľadu – analytické časové rady (úprava prítomnosti) 1/

  1.1. 31.1. 28.2. 31.3. 30.4. 31.5. 30.6. 31.7. 31.8. 30.9. 31.10. 30.11. 31.12.
Čisté zahraničné aktíva 97,4 90,3 82,9 81,1 99,2 91,1 80,6 82,1 91,2 81,6 83,5 100,1 95,2
Čistý úver všeobecnej vláde 199,8 195,8 205,2 205,1 208,1 208,7 210,5 217,4 219,5 223,0 225,8 229,6 242,7
Úvery podnikom a obyvateľstvu 427,5 431,6 429,0 428,9 434,4 431,9 438,3 439,8 440,6 442,2 447,4 452,3 450,9
Ostatné čisté položky 116,9 113,7 111,6 106,0 117,2 111,6 104,9 111,5 114,6 113,6 133,1 129,9 118,9

Vybrané položky Menového prehľadu – analytické časové rady (úprava minulosti) 1/

  1.1. 31.1. 28.2. 31.3. 30.4. 31.5. 30.6. 31.7. 31.8. 30.9. 31.10. 30.11. 31.12.
Čisté zahraničné aktíva 93,2 86,1 78,7 77,1 95,1 87,1 76,6 78,1 87,0 77,4 79,4 96,0 91,1
Čistý úver všeobecnej vláde 316,2 312,2 321,6 320,7 323,7 324,3 326,1 333,0 335,1 338,6 341,4 345,2 358,3
Úvery podnikom a obyvateľstvu 281,5 285,6 283,0 282,9 288,4 285,9 292,3 293,8 294,6 296,2 301,4 306,3 304,9
Ostatné čisté položky 83,1 79,9 77,9 71,6 82,7 77,2 70,5 77,1 80,0 79,0 98,6 95,4 84,4
 
    Vybrané ukazovatele podľa špecifikácie SDDS
1/  

Časové rady upravené o emisie reštrukturalizačných dlhopisov, bilančné položky bánk, ktoré ukončili činnosť v roku 2000, 2001, 2002, účtovné presuny v rámci reštrukturalizácie vybraných bánk v roku 2000 a konverziu úverov na dlhopisy (predmetné úpravy sa týkajú úverov podnikom a obyvateľstvu)

 

**/   Od 1.1..2002 kurz EUR