en en

2004

MENOVÝ PREHĽAD

vo fixnom kurze v roku 2004
(mld. Sk)

A K T Í V A 1.1. 31.1. 29.2. 31.3. 30.4. 31.5. 30.6. 31.7. 31.8. 30.9. 31.10. 30.11. 31.12.
Fixný kurz Sk/USD 32,920 32,920 32,920 32,920 32,920 32,920 32,920 32,920 32,920 32,920 32,920 32,920 32,920
Fixný kurz Sk/EUR 41,161 41,161 41,161 41,161 41,161 41,161 41,161 41,161 41,161 41,161 41,161 41,161 41,161
ČISTÉ ZAHRANIČNÉ AKTÍVA 194,1 193,8 204,7 205,6 215,2 202,0 200,9 209,2 214,9 196,1 189,7 196,7 196,2
ZAHRANIČNÉ AKTÍVA 445,5 448,4 465,3 447,6 451,5 492,5 466,1 489,1 489,8 483,3 484,7 488,5 519,1
ZAHRANIČNÉ PASÍVA 251,4 254,6 260,6 242,0 236,3 290,5 265,2 279,9 274,9 287,2 295,0 291,8 322,9
ČISTÉ DOMÁCE AKTÍVA 544,5 545,2 539,4 518,4 516,7 521,2 543,8 540,5 540,4 565,8 574,0 576,6 597,3
DOMÁCE ÚVERY 689,4 689,4 697,7 690,4 682,6 685,3 707,5 706,4 718,8 730,6 741,2 746,5 770,3
Čistý úver verejnej správe 312,6 319,1 323,4 310,3 302,4 299,9 315,1 317,4 325,6 330,5 334,3 339,2 362,3
– čistý úver verejnej správe (bez FNM) 315,7 322,2 326,3 314,0 309,2 314,2 329,1 323,7 332,3 337,2 341,0 342,9 365,5
– čistý úver FNM -3,1 -3,1 -2,9 -3,7 -6,8 -14,3 -14,0 -6,3 -6,7 -6,7 -6,7 -3,7 -3,2
Úvery podnikom a obyvateľstvu 376,8 370,3 374,3 380,1 380,2 385,4 392,4 389,0 393,2 400,1 406,9 407,3 408,0
Úvery v Sk 308,2 299,6 302,8 306,0 303,1 302,5 304,2 301,6 306,2 311,7 314,3 319,1 318,2
– Úvery podnikom * 223,1 213,7 214,6 215,3 210,0 206,9 205,2 199,9 201,1 204,0 203,8 205,7 201,5
– Úvery obyvateľstvu 85,1 85,9 88,2 90,7 93,1 95,6 99,0 101,7 105,1 107,7 110,5 113,4 116,7
Úvery v cudzej mene 68,6 70,7 71,5 74,1 77,1 82,9 88,2 87,4 87,0 88,4 92,6 88,2 89,8
P A S Í V A  
PEŇAŽNÁ ZÁSOBA [M2] 738,6 739,0 744,1 724,0 731,9 723,2 744,7 749,7 755,3 761,9 763,7 773,3 793,5
PENIAZE [M1] 275,4 261,2 265,5 258,9 260,8 268,0 279,2 279,7 282,8 288,7 284,8 293,4 311,3
OBEŽIVO MIMO BÁNK [M0] 91,8 91,7 91,7 90,8 90,9 91,9 93,2 93,8 95,4 96,3 97,6 97,8 100,5
NETERMÍNOVANÉ VKLADY 183,6 169,5 173,8 168,1 169,9 176,1 186,0 185,9 187,4 192,4 187,2 195,6 210,8
– obyvateľstvo 81,3 83,0 85,0 83,4 83,8 85,6 87,8 89,2 89,6 90,5 91,1 92,4 96,2
– podniky 98,9 82,7 85,3 81,1 84,0 89,0 96,3 94,2 95,7 99,6 94,3 100,7 113,2
– poisťovne 3,4 3,8 3,5 3,6 2,1 1,5 1,9 2,5 2,1 2,3 1,8 2,5 1,4
KVÁZIPENIAZE [QM] 463,2 477,8 478,6 465,1 471,1 455,2 465,5 470,0 472,5 473,2 478,9 479,9 482,2
TERMÍNOVANÉ VKLADY 371,4 380,9 383,7 377,9 385,6 368,7 368,8 379,5 381,1 378,3 377,0 374,1 386,2
– obyvateľstvo 237,4 236,0 237,5 236,5 234,9 232,9 230,3 228,1 225,2 224,0 222,8 221,1 222,8
– podniky 117,7 127,4 128,9 125,0 134,2 119,1 122,2 129,3 133,9 131,2 133,2 131,5 136,5
– poisťovne 16,3 17,5 17,3 16,4 16,5 16,7 16,3 22,1 22,0 23,1 21,0 21,5 26,9
VKLADY V CUDZEJ MENE 91,8 96,9 94,9 87,2 85,5 86,5 96,7 90,5 91,4 94,9 101,9 105,8 96,0
– obyvateľstvo 53,9 53,4 53,2 52,1 50,8 50,7 50,4 49,9 49,2 49,4 49,5 49,2 48,5
– podniky 37,9 43,5 41,7 35,1 34,7 35,8 46,3 40,6 42,2 45,5 52,4 56,6 47,5
OSTATNÉ ČISTÉ POLOŽKY 144,9 144,2 158,3 172,0 165,9 164,1 163,7 165,9 178,4 164,8 167,2 169,9 173,0

Memorandové položky

  1.1. 31.1. 29.2. 31.3. 30.4. 31.5. 30.6. 31.7. 31.8. 30.9. 31.10. 30.11. 31.12.
ČZA bankového sektora (bez zahraničných pasív vlády) 328,7 332,0 350,2 350,3 366,4 399,9 395,2 398,2 402,7 391,1 387,6 392,5 394,6
– z toho: zahraničné aktíva 445,5 448,4 465,3 447,6 451,5 492,5 466,1 489,1 489,8 483,3 484,7 488,5 519,1
– z toho: zahraničné pasíva 116,8 116,4 115,1 97,3 85,1 92,6 70,9 90,9 87,1 92,2 97,1 96,0 124,5
Čistý úver ústrednej štátnej správe 405,5 411,0 413,3 407,8 404,7 411,8 431,5 429,9 435,6 442,9 444,5 446,8 454,5
Čistý úver verejnej správe (bez zahraničných pasív vlády) 211,3 217,7 222,6 210,7 199,0 155,5 182,4 185,2 191,7 198,4 202,4 207,2 230,6
– z toho: záväzky vlády a FNM 405,2 422,2 423,1 420,9 416,1 418,5 417,8 417,0 395,4 409,0 409,4 422,0 456,7
– z toho: pohľadávky vlády a FNM 193,9 204,5 200,5 210,2 217,1 263,0 235,4 231,8 203,7 210,6 207,0 214,8 226,1
Zahraničné pasíva vlády 101,3 101,4 100,8 99,6 103,4 144,4 132,7 132,2 133,9 132,1 131,9 132,0 131,7
Vklady ostatného verejného sektora v NBS ** 16,8 15,6 11,7 14,5 13,7 9,6 12,1 14,8 14,8 18,6 17,0 12,1
Podielové listy podielových fondov peňažného trhu 12,9 14,2 15,7 17,0 18,3 20,2 22,3 24,7 26,7 28,4 30,7 32,7
 
    Vybrané ukazovatele podľa špecifikácie SDDS
*   Revízia údajov.
**   Vklady vyšších územných celkov, vklady vlády z fondov EÚ v cudzej mene a vklady mimorozpočtových prostriedkov orgánov SR v NBS.