en en

Analytické účty centrálnej banky

Poznámka: 17.septembra 2019 prístúpila Slovenská republika k údajovému štandardu SDDS Plus Medzinárodného menového fondu, následkom čoho došlo k zmene štruktúry a obsahu zverejňovaných informácií. V súlade s uvedenými zmenami bol upravený aj časový rad od roku 2009.