en en

Harmonogram zverejňovania dekádnej bilancie aktív a pasív

2008 Dekádna bilancia
aktív a pasív k 
Dátum zverejnenia
január 10.01.2008 24.01.2008
20.01.2008 01.02.2008
31.01.2008 14.02.2008
február 10.02.2008 22.02.2008
20.02.2008 05.03.2008
29.02.2008 14.03.2008
marec 10.03.2008 25.03.2008
20.03.2008 03.04.2008
31.03.2008 14.04.2008
apríl 10.04.2008 24.04.2008
20.04.2008 02.05.2008
30.04.2008 14.05.2008
máj 10.05.2008 23.05.2008
20.05.2008 03.06.2008
31.05.2008 13.06.2008
jún 10.06.2008 24.06.2008
20.06.2008 04.07.2008
30.06.2008 14.07.2008
júl 10.07.2008 24.07.2008
20.07.2008 01.08.2008
31.07.2008 14.08.2008
august 10.08.2008 22.08.2008
20.08.2008 03.09.2008
31.08.2008 12.09.2008
september 10.09.2008 24.09.2008
20.09.2008 03.10.2008
30.09.2008 14.10.2008
október 10.10.2008 24.10.2008
20.10.2008 03.11.2008
31.10.2008 14.11.2008
november 10.11.2008 24.11.2008
20.11.2008 04.12.2008
30.11.2008 12.12.2008
december 10.12.2008 23.12.2008
20.12.2008 05.01.2009
31.12.2008 16.01.2009