en en

NOVIS Insurance Company, NOVIS Versicherungsgesellschaft, NOVIS Compagnia di Assicurazioni, NOVIS Poisťovňa a.s.

Číslo rozhodnutia:
č.z.: 100-000-293-318 k č.sp.: NBS1-000-061-006
Dátum vydania:
21. 6. 2021
Dátum nadobudnutia právoplatnosti:
30. 6. 2021

Dátum vydania rozhodnutia: 21.6.2021 Dátum právoplatnosti rozhodnutia: • prvostupňové a druhostupňové rozhodnutie od 30.6.2021

Druhostupňové rozhodnutie - Rozhodnutie bankovej rady  Rozhodnutie je zverejnené v rozsahu výrokovej časti.

Prvostupňové rozhodnutie  Rozhodnutie je zverejnené v rozsahu výrokovej časti.

Second instance decision - Bank Board decision  The decision is published to the extent of its operative part.

First instance decision  The decision is published to the extent of its operative part.

 

  • https://www.nbs.sk/_img/Documents/_Dohlad/ODP_rozhodnutia/Rozhodnutie%20Bankovej%20rady_20210621_zverejnenie_v20211101.pdf
  • https://www.nbs.sk/_img/Documents/_Dohlad/ODP_rozhodnutia/Rozhodnutie_20210419_zverejnenie_v20211101.pdf
  • https://www.nbs.sk/_img/Documents/_Dohlad/ODP_rozhodnutia/Bank%20Board%20decision_20210621_published_v20211101.pdf
  • https://www.nbs.sk/_img/Documents/_Dohlad/ODP_rozhodnutia/Rozhodnutie_20210419_published_v20211101.pdf