en en

NOVIS Insurance Company, NOVIS Versicherungsgesellschaft, NOVIS Compagnia di Assicurazioni, NOVIS Poisťovňa a.s.

Číslo rozhodnutia:
č.z.: 100-000-524-310 k č.sp.: NBS1-000-079-406
Dátum vydania:
1. 6. 2023
Dátum nadobudnutia právoplatnosti:
5. 6. 2023
Rozhodnutie bankovej rady  Rozhodnutie je zverejnené v rozsahu výrokovej časti.

Decision of the Bank Board of NBS in English (uploaded 14 June 2023) is published in the operative part.