en en

Železník Martin

Železník Martin

analytik ekonometrického modelovania

Oblasť výskumu:
  • makroekonomické modelovanie
  • stochastické modely všeobecnej rovnováhy
  • makroekonomické prognózovanie

2019

VÝŠKRABKA, Milan – ŽELEZNÍK, Martin – TVRZ, Stanislav. 2019. PreMISE: DSGE Model of the Slovak Economy Integrated in a Monetary Union. Working Paper NBS 8/2019. 66 pages.

Dátum Číslo Názov