en en

Detail zmluvy

Stiahnuť zmluvu
Číslo zmluvy 4623000009
Názov zmluvy Zmluva o dielo č. C-NBS1-000-078-203
Dátum uzavretia 24. 1. 2023
Dátum zverejnenia 27. 1. 2023
Názov partnera A B.K.P.Š., spol. s r.o.
Sídlo partnera Nobelova 34, 831 02 Bratislava
IČO partnera 45 318 131
Predmet zmluvy Stavebné úpravy na 33.NP, Heliport
Zoznam objednávok 4523000447