en en

Aktualizácia informácie (2) NBS k zúčtovaniu platieb 14. 5. 2018

Národná banka Slovenska v nadväznosti na informáciu o nefunkčnosti systému SIPS dňa 14. 5. 2018 oznamuje, že neboli zrealizované niektoré cezhraničné platby.
Každá banka zvolí pri riešení tejto situácie vlastný postup, preto je potrebné, aby sa klienti obrátili na svoju banku.
Všetky tuzemské platby zo včerajšieho dňa boli spracované.

Za spôsobené nepríjemnosti sa Národná banka Slovenska ospravedlňuje.

Národná banka Slovenska
oddelenie komunikácie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: press@nbs.sk, +421-2-5787 2162, +421-2-5787 2161,

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.