en en

Komuniké z 15. rokovania Bankovej rady NBS

Dnes, 23. augusta 2022 sa uskutočnilo 15. rokovanie Bankovej rady Národnej banky Slovenska (BR NBS) pod vedením viceguvernéra NBS Ľudovíta Ódora.

Banková rada NBS schválila opatrenie Národnej banky Slovenska z 23. augusta 2022 č. 5/2022, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska z 13. decembra 2016 č. 10/2016, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o posúdení schopnosti spotrebiteľa splácať úver na bývanie v znení neskorších predpisov.

Banková rada NBS schválila opatrenie Národnej banky Slovenska z 23. augusta 2022 č. 4/2022, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska zo 14. novembra 2017 č. 10/2017, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o posúdení schopnosti spotrebiteľa splácať spotrebiteľský úver v znení neskorších predpisov.

Prostredníctvom týchto opatrení sa čiastočne upravuje ukazovateľ celkovej zadlženosti k príjmu (DTI) pre úvery zasahujúce do dôchodku. V súčasnosti nebude mať táto úprava takmer žiadny vplyv na trh, avšak predíde tomu, aby ľudia odchádzali do dôchodku s príliš veľkými hypotékami.

Zároveň sa novelou opatrenia č. 10/2017 uvoľňujú podmienky poskytovania spotrebiteľských úverov, ktoré sú určené na obnovu rodinných domov z Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky. Pri týchto úveroch bude možné zohľadniť úspory v nákladoch na energie na získanie vyššieho objemu úveru a zároveň aj s dlhšou splatnosťou. Cieľom je zvýšenie dostupnosti financovania obnovy domov a podpora transformácie na zelenú ekonomiku.  


Národná banka Slovenska
oddelenie komunikácie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: press@nbs.sk

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.