en en

Komuniké z 25. rokovania Bankovej rady NBS

Dňa 20. decembra 2021 sa uskutočnilo 25. rokovanie Bankovej rady Národnej banky Slovenska (BR NBS) pod vedením jej guvernéra Petra Kažimíra.

Banková rada NBS vzala na vedomie materiál Ekonomický a menový vývoj – zima 2021, ktorý bude prezentovaný na tlačovej konferencii a publikovaný na internetovej stránke NBS.

Banková rada NBS schválila Makroprudenciálny komentár – december 2021, mapujúci vývoj základných trendov a rizík na finančnom trhu. Zverejnený bude na webovej stránke NBS.

Peter Majer
hovorca NBS

Národná banka Slovenska
oddelenie komunikácie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: press@nbs.sk

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.