en en

Limitovaní poskytovatelia po novom

Od 1. júna 2022 bude Národná banka Slovenska na základe aktualizovaných požiadaviek európskej legislatívy posudzovať služby poskytované limitovanými poskytovateľmi na základe nových pravidiel.  Národná banka Slovenska preto zverejňuje bližšie informácie k službám limitovaných poskytovateľov a nový formulár oznámenia.


Kto je limitovaný poskytovateľ?

Limitovaným poskytovateľom je fyzická osoba podnikateľ alebo právnická osoba, ktorí poskytujú služby založené na osobitných platobných prostriedkoch alebo obdobných technických prostriedkoch uchovávajúcich majetkovú hodnotu elektronicky, ktoré sa použijú obmedzene alebo na osobitný účel. Môžu nimi byť napríklad vydavatelia elektronických stravovacích kariet, palivových kariet či dopravných kariet. Teda osobitných platobných prostriedkov, ktorými sa dá platiť veľmi obmedzeným spôsobom.  

Národná banka Slovenska bude zároveň prehodnocovať činnosť aktuálne pôsobiacich limitovaných poskytovateľov. Za týmto účelom sú poskytovatelia povinní doručiť Národnej banke Slovenska najneskôr do 1. septembra 2022 nový formulár oznámenia. Na základe informácii uvedených v oznámení bude Národná banka Slovenska vyhodnocovať, či sú naďalej limitovanými poskytovateľmi alebo na svoju činnosť potrebujú povolenie/registráciu na poskytovanie platobných služieb alebo vydávanie elektronických peňazí.

Inak povedané: Po novom vyhodnotení by totiž súčasní limitovaní poskytovatelia  pri určitých typoch vydávaných platobných prostriedkov, ako sú napríklad:

  • benefitné karty – ktorými je v súčasnosti možné uhradiť neobmedzený, funkčne nesúvisiaci počet benefitov poskytovaných zamestnávateľom svojim zamestnancom
  • stravovacie karty – ktoré sú akceptované v neobmedzenej akceptačnej sieti poskytovateľov služieb ako sú napr. predajne potravín
  • palivové karty – ktorými je možné nakupovať aj tovar nesúvisiaci s prevádzkou motorového vozidla, a pod.

mohli potrebovať povolenie/registráciu na platobné služby od Národnej banky Slovenska.

Táto informácia sa môže vzťahovať aj na Vás, ak poskytujete činnosti limitovaného poskytovateľa podľa zákona o platobných službách.


Národná banka Slovenska
oddelenie komunikácie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: press@nbs.sk

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.