en en

Nová pamätná a strieborná zberateľská minca 25. výročie vzniku Slovenskej republiky

Národná banka Slovenska oznamuje, že dňa 3. januára 2018 vydá striebornú zberateľskú mincu v nominálnej hodnote 25 eur a začne vymieňať pamätnú dvojeurovú mincu, obe s tematikou 25. výročie vzniku Slovenskej republiky.

Autorom návrhu oboch mincí je Pavel Károly.

Strieborné zberateľské mince sú vyrobené v bežnom vyhotovení a vo vyhotovení proof.

Zberateľskú mincu si môžu záujemcovia zakúpiť len prostredníctvom zmluvných partnerov NBS.

Pamätné dvojeurové mince sú vyrobené v celkovom množstve 1 mil. kusov.

NBS bude vymieňať platné eurové bankovky a mince za pamätné dvojeurové mince v limitovanom množstve 50 kusov na jedného záujemcu. NBS bude mince vymieňať v pokladniciach ústredia v Bratislave a v expozitúrach v Nových Zámkoch, Banskej Bystrici, Žiline, Poprade a Košiciach v čase ich pokladničných hodín.

Martina Vráblik Solčányiová
hovorkyňa NBS

Národná banka Slovenska
oddelenie komunikácie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: press@nbs.sk, +421-2-5787 2162, +421-2-5787 2161,

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.