en en

Nové pravidlá pre poskytovanie úverov domácnostiam

NBS čiastočne upravuje ukazovateľ celkovej zadlženosti k príjmu (DTI) pre úvery zasahujúce do dôchodku. V súčasnosti nebude mať táto úprava takmer žiadny vplyv na trh, no predíde tomu, aby ľudia odchádzali do dôchodku s príliš veľkými hypotékami.

Zároveň sa uvoľňujú podmienky poskytovania spotrebiteľských úverov, ktoré sú určené na obnovu rodinných domov z Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky. Pri týchto úveroch bude možné zohľadniť úspory v nákladoch na energie na získanie vyššieho objemu úveru a zároveň aj s dlhšou splatnosťou. Cieľom je zvýšenie dostupnosti financovania obnovy domov a podpora transformácie na zelenú ekonomiku.

Novely opatrení boli dňa 6. septembra 2022 zverejnené vo Vestníku NBS.