en en

Upozornenie NBS na zneužívanie mena Národnej banky Slovenska

Národná banka Slovenska opäť zaznamenala podvodné konanie subjektov, ktoré sa pod rôznymi zámienkami (napríklad informácia o údajnom nesplácaní úveru,informovanie o údajnom zablokovaní účtu, prisľúbenie úveru, podanie informácií o produktoch) kontaktujú spotrebiteľov aj telefonicky, pričom sa predstavujú ako zamestnanci alebo organizačné útvary Národnej banky Slovenska a číslo, z ktorého telefonujú vyvoláva dojem, že ide o ústredňu banky.

Aktuálne tieto osoby oslovujú spotrebiteľov priamo telefonicky, objavuje sa však kontaktovanie cez sociálne siete, emailom, či správami prostredníctvom rôznych aplikácií. Praktiky subjektov sú rôznorodé, v súčasnosti ide o prípady kontaktovania klientov s informáciou, že nesplácajú úver, a preto im budú zablokované peniaze na ich bežnom účte. Môže však ísť aj vyhrážky o údajnom zablokovaní účtu, ak spotrebiteľ nezaplatí „pokutu“ ako výsledok fiktívnej kontroly, či o výhodnú ponuku úveru.

Ak sa stretnete s ponukou, reklamou alebo stránkou, ktorá vám ponúka rôzne výhodné služby či úver, buďte obozretní. Odporúčame vám v prvom rade zistiť, o akú spoločnosť ide a prípadne si o spoločnosti vyhľadajte informácie na internete. Na tento účel môžete využiť aj internetovú stránku subjekty.nbs.sk a overiť si, či daný subjekt dohliada Národná banka Slovenska alebo iný zahraničný dohliadací orgán, a či môže podnikať v danej oblasti na Slovensku.

Národná banka Slovenska nikdy nekontaktuje ľudí ohľadne splácania úverov, ponuky pôžičiek alebo iných služieb. Vzhľadom na to, že aktuálne sú veľmi rozšírené podobné aktivity, upozorňujeme na obozretnosť a neodporúčame ďalšiu komunikáciu s osobami vydávajúcimi sa za zástupcov Národnej banky Slovenska.

K podvodným praktikám zverejnila Národná banka Slovenska v minulosti upozornenia: 14.4.2020,  Upozornenie NBS na internetové podvody (zneužitie obchodného mena), 24.4.2020, Upozornenie NBS finančným spotrebiteľom na úverové ponuky na internete.