en en

Upozornenie NBS na internetové podvody (zneužitie obchodného mena)

14. 04. 2020 | Informácia pre verejnosť

Národná banka Slovenska upozorňuje na podvodné konanie subjektov, ktoré sa pod rôznymi zámienkami (napríklad prisľúbenie lákavej finančnej výhry, odmeny, vysokého zhodnotenia finančných prostriedkov) pokúšajú vylákať od spotrebiteľov peniaze v podobe zaplatenia rôznych poplatkov príp. iných nákladov.

Takéto subjekty oslovujú spotrebiteľov najčastejšie na sociálnych sieťach a to formou pútavých internetových odkazov, reklám alebo príspevkov, v ktorých získanie výhry alebo odmeny propagujú. Spotrebiteľ s vidinou ľahkého získania finančných prostriedkov na takúto ponuku zareaguje a následne je požiadaný (napr. formou e-mailu), aby pred tým, ako mu budú peňažné prostriedky zaslané, uhradil rôzne poplatky, pričom odmenu alebo výhru po ich zaplatení nikdy neobdrží.

Správanie takýchto subjektov je pritom častokrát veľmi hodnoverné. Môžu pritom vystupovať ako zamestnanci rôznych renomovaných bánk alebo spoločností na domácom alebo svetovom trhu. Využívajú internetové stránky, ktoré sa podobajú na stránky existujúcich spoločností, a to všetko v snahe získať si dôveru potenciálnej obete. Do pozornosti dávame upozornenie zverejnené britským orgánom dohľadu (FCA) v prípad banky Kleinwort Benson Bank Ltd, ktorej obchodné meno bolo zneužité na takýto druh podvodu. Viac informácií môžete získať na nasledovnom odkaze: https://www.fca.org.uk/news/warnings/kleinwort-benson-private-bank-limited-clone-fca-authorised-firm

Častými praktikami takýchto subjektov je aj psychologický nátlak a vyhrážky, ktorými sa postupne snažia vylákať od svojej potenciálne obete stále viac finančných prostriedkov. Za tým účelom im zasielajú rôzne naliehavé výzvy na úhradu poplatkov, pričom tvrdia, že ak ich spotrebiteľ nezaplatí v čo najkratšom čase, výhru alebo odmenu nezíska, a pod.

V prípade, ak sa na internete stretnete s reklamou alebo stránkou, ktorá vám ponúka možnosť získania lákavej finančnej výhry, odmeny alebo vysokého výnosu, buďte obozretní. Odporúčame vám si v takomto prípade zistiť o akú spoločnosť ide, kde má sídlo, prípadne si o spoločnosti vyhľadajte informácie na internete. Na tento účel môžete využiť aj internetovú stránku subjekty.nbs.sk a overiť si, či  daný subjekt dohliada Národná banka Slovenska alebo iný zahraničný dohliadací orgán, a či môže podnikať v danej oblasti na Slovensku.

Taktiež sa sústreďte aj na nasledovné znaky, ktoré Vám môžu pomôcť prípadný podvod odhaliť:

  • v prípade e-mailovej komunikácie so spoločnosťou by sa jej e-mailová doména mala zhodovať s jej názvom alebo webovým sídlom (napr. 123banka by mala komunikovať z adresy meno.priezvisko@123banka.sk a pod.). Ak tomu tak nie je, buďte obozretní,
  • informácie, ktoré Vám spoločnosť poskytuje alebo, ktoré ste získali, by si nemali vzájomne odporovať (napr. banka s krajiny A od Vás požaduje, aby ste platby zaslali do krajiny B a pod.). V opačnom prípade zvýšte pozornosť,
  • taktiež zbystrite, ak komunikácia zo strany spoločnosti obsahuje gramatické chyby alebo pôsobí ako nedokonalý preklad z cudzieho jazyka.

Dobrá rada na záver: Nikto Vám nedá vysokú výhru, odmenu alebo dedičstvo len tak.