en en

Upozornenie NBS finančným spotrebiteľom na úverové ponuky na internete

24. 04. 2020 | Informácia pre verejnosť

Národná banka Slovenska upozorňuje finančných spotrebiteľov na rôzne úverové ponuky, s ktorými sa v tomto období môžu stretnúť na internetových inzertných portáloch, na sociálnych sieťach, či iných webových stránkach. Mnohé z  ponúk finančných spotrebiteľov uisťujú, že:

  • v týchto ťažkých časoch vyriešia všetky ich finančné problémy
  • že im poskytnú úver aj vtedy, keď im nechce nikto na finančnom trhu peniaze požičať
  • ten, kto úver poskytuje, určite nebude skúmať ich príjem

NBS v súvislosti s takýmito alebo podobnými úverovými ponukami odporúča finančným spotrebiteľom dôkladne sa s ponukou oboznámiť a zodpovedať si 3 základné otázky:

1. Kto vám úver ponúka?

Ak si v prvom okamihu pri oboznamovaní sa s úverovou ponukou neviete na túto otázku odpovedať, zbystrite svoju pozornosť. Na Slovensku môžu úvery pre finančných spotrebiteľov poskytovať iba spoločnosti (veritelia) s povolením, ktoré udeľuje NBS. Ak spoľahlivo neviete, kto vám úver ponúka, zistite si názov tejto spoločnosti a na internetovej stránke subjekty.nbs.sk si overte, či môže poskytovať úvery. Pre úplnosť uvádzame, že NBS nevykonáva dohľad nad pôžičkami, ktoré si navzájom poskytujú fyzické osoby, nepodnikatelia. (tzv. peer to peer pôžičky).

2. Vedia splniť to čo tvrdia v ponuke?

Ak sa v úverovej ponuke uvádza, že vám úver poskytnú za každých okolností, bez skúmania príjmu alebo vašej úverovej minulosti, buďte obozretní. Veritelia, ktorí ponúkajú alebo poskytujú úvery na základe povolenia, ktoré udelila NBS, majú zákonnú povinnosť, ešte pred uzatvorením zmluvy, posúdiť vašu schopnosť splácať úver, pričom berú do úvahy aj váš príjem.

3. Je ponuka úveru pre mňa výhodná?

Na to, aby ste si na túto otázku mohli zodpovedne odpovedať, je potrebné poznať konkrétne údaje o úvere, aby ste si ponuku vedeli porovnať s inými ponukami na trhu a zvážiť si, či a aký úver vlastne potrebujete. Veritelia, ktorí poskytujú alebo ponúkajú úvery, sú povinní vám ešte pred uzatvorením zmluvy poskytnúť podrobné informácie o požadovanom úvere (ako napr.: výška RPMN, podmienky čerpania úveru a pod.). Ak si od vás niekto v ponuke úveru žiada napríklad zaplatenie poplatku ešte pred poskytnutím úveru, dajte si pozor, môže ísť o podvod.

Ak si pri zvažovaní konkrétnej ponuky úverov na internete odpoviete aspoň na jednu z uvedených otázok „neviem“ alebo „nie„, znamená to, že by ste sa nemali unáhliť a mali by ste si dôkladne zvážiť s kým vstúpite do zmluvného vzťahu.