en en

Upozornenie NBS na zneužívanie mena Národnej banky Slovenska

Národná banka Slovenska upozorňuje na podvodné konanie subjektov, ktoré sa pod rôznymi zámienkami (napríklad prisľúbenie úveru, podanie informácií o produktoch, informovanie o údajnom zablokovaní účtu) kontaktujú spotrebiteľov, pričom sa predstavujú alebo podpisujú ako zamestnanci alebo organizačné útvary Národnej banky Slovenska.

Takéto subjekty oslovujú spotrebiteľov najčastejšie cez sociálne siete, emailom, ale aj priamo telefonicky či správami prostredníctvom rôznych aplikácií. Praktiky subjektov sú rôznorodé, môže ísť o ponuku úveru, ale aj vyhrážky o údajnom zablokovaní účtu, ak spotrebiteľ nezaplatí „pokutu“ ako výsledok fiktívnej kontroly.

V prípade, ak sa stretnete s ponukou, reklamou alebo stránkou, ktorá vám ponúka rôzne výhodné služby či úver, buďte obozretní. Odporúčame vám v prvom rade zistiť o akú spoločnosť ide a prípadne si o spoločnosti vyhľadajte informácie na internete. Na tento účel môžete využiť aj internetovú stránku subjekty.nbs.sk a overiť si, či daný subjekt dohliada Národná banka Slovenska alebo iný zahraničný dohliadací orgán, a či môže podnikať v danej oblasti na Slovensku.

Národná banka Slovenska nikdy nekontaktuje ľudí ohľadne ponuky úverov, pôžičiek alebo iných služieb a už vôbec nie prostredníctvom emailov, sociálnych sietí alebo aplikácií (Messenger, WhatsApp, Viber). Vzhľadom na to, že aktuálne sú veľmi rozšírené podobné aktivity, upozorňujeme na obozretnosť a neodporúčame ďalšiu komunikáciu s odosielateľom.

K podvodným praktikám zverejnila Národná banka Slovenska v minulosti upozornenia: 14.4.2020,  Upozornenie NBS na internetové podvody (zneužitie obchodného mena), 24.4.2020, Upozornenie NBS finančným spotrebiteľom na úverové ponuky na internete.


Národná banka Slovenska
oddelenie komunikácie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: press@nbs.sk

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.