en en

Začiatok Adventu opäť v znamení „svetelného umenia“ na budove NBS

Vynálezca padáka Štefan Banič (150. výročie narodenia), 20. výročie vstupu Slovenska do Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) a Nitrianske knieža Svätopluk II.

Tri rôzne motívy v troch úplne rozličných časových obdobiach spája svetelná projekcia umeleckého svetelného dizajnu na fasáde NBS. Aj takto chce Národná banka nielen zberateľom ukázať najnovšie tri mince, ktoré vydala v tomto štvrťroku a zároveň ponúknuť možnosť opäť si vychutnať slovenský svetelný umelecký dizajn.

„Opäť sa veľmi tešíme z pokračovania spolupráce s NBS a nadviazania na predošlú vizualitu novovzniknutých mincí, ktoré pre túto príležitosť vytvoril vizuálny umelec a dizajnér Ján Šicko. Ide o jemný a elegantný princíp skladania bodov a línií, ktoré postupne vykresľujú jednotlivé príbehy mincí cez známe symboly grafickej, čiernobielej palety“, hovorí kurátorka Zuzana Pacáková.

Nasvietenie si budete môcť osobne, či na sociálnych sieťach, vychutnať od štvrtka, 3.12. 2020 až do soboty, 5.12. 2020 od zotmenia do polnoci.

Strieborná zberateľská eurominca v nominálnej hodnote 10 eur nesie motív slovenského konštruktéra a vynálezcu padáka, Štefana Baniča. Za prácou odišiel do americkej Pensylvánie, kde bol svedkom leteckého nešťastia. To ho priviedlo k myšlienke, ako pilotom, ale aj pasažierom, pomôcť.

https://nbs.sk/bankovky-a-mince/eurove-mince/zberatelske/strieborna-zberatelska-eurominca-10-eur-stefan-banic

Nitrianske knieža Svätopluk II. je zobrazený na zlatej zberateľskej eurominci v nominálnej hodnote 100 eur. Prostredníctvom nej si Národná banka pripomína ďalšiu osobnosť, ktorá je spojená s históriou nášho územia – Veľkej Moravy.

https://nbs.sk/bankovky-a-mince/eurove-mince/zberatelske/zlata-zberatelska-eurominca-100-eur-svatopluk

Treťou, obehovou 2 € pamätnou euromincou, je minca „20. výročie vstupu Slovenska do OECD“. Na národnej strane pamätnej euromince je v kompozícii vyobrazená silueta ľudského mozgu tvoreného plošnými spojmi a centrálne umiestneným kruhom zobrazujúcim mikroprocesor ako vyjadrenie konceptu digitálneho humanizmu.

https://nbs.sk/bankovky-a-mince/eurove-mince/pamatne/20-vyrocie-vstupu-SR-do-oecd

Národná banka Slovenska
oddelenie komunikácie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: press@nbs.sk, +421-2-5787 2162, +421-2-5787 2161,

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.