en en

Začiatok predaja striebornej zberateľskej euromince v nominálnej hodnote 10 eur  „Spustenie parnej prevádzky na železničnej trati Bratislava - Trnava – 150. výročie“ 

19. apríla 2023 začne Národná banka Slovenska predávať striebornú zberateľskú euromincu v nominálnej hodnote 10 eur „Spustenie parnej prevádzky na železničnej trati Bratislava – Trnava – 150. výročie“. Predaj strieborných zberateľských euromincí je zabezpečovaný výlučne prostredníctvom zmluvných partnerov Národnej banky Slovenska, ktorí sú uvedení na internetovej stránke Národnej banky Slovenska:

Začiatok predaja striebornej zberateľskej euromince v nominálnej hodnote 10 eur  „Spustenie parnej prevádzky na železničnej trati Bratislava - Trnava – 150. výročie“ 

Autorom výtvarného návrhu striebornej zberateľskej euromince v nominálnej hodnote 10 eur vydávanej k 150. výročiu spustenia parnej prevádzky na železničnej trati Bratislava – Trnava je ak. soch. Zbyněk Fojtů. Uvedené zberateľské euromince sú vyrobené v bežnom vyhotovení a vo vyhotovení proof.

Začiatok predaja striebornej zberateľskej euromince v nominálnej hodnote 10 eur  „Spustenie parnej prevádzky na železničnej trati Bratislava - Trnava – 150. výročie“ 

Národná banka Slovenska
oddelenie komunikácie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: press@nbs.sk

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.