en en

150. výročie spustenia parnej prevádzky na železničnej trati Bratislava – Trnava

Strieborná zberateľská eurominca v nominálnej hodnote 10 eur

Lícna strana euromince
Rubová strana euromince

Úvahy o železnici spájajúcej Bratislavu s Trnavou súvisia s plánom baróna Salomona Mayera von Rothschilda pripojiť Bratislavu k hlavnej trati Viedeň – Krakov. Rothschild dostal súhlas na výstavbu hlavnej trate 4. 3. 1836. Dňa 7. 3. 1836 podal žiadosť o povolenie výstavby odbočujúcej trate zo stanice Deutsch Wagram cez Marchegg do Bratislavy. Železnica z Bratislavy do Trnavy mala spájať päť kráľovských miest – Bratislavu, Svätý Jur, Pezinok, Modru a Trnavu. Dňa 6. 3. 1839 bolo udelené stavebné povolenie na výstavbu a prevádzku železnice, ktorá sa rozbehla 27. 9. 1840. Prevádzka konskej železnice v úseku Bratislava – Trnava bola zastavená 10. 10. 1872, keď sa začala jej prestavba na parostrojnú. Spoločnosť Považskej železnice zahájila prevádzku 1. 5. 1873 slávnostným odchodom parného vlaku z Bratislavy do Trnavy. Vlak pozostával z 12 vozňov a ťahal ho rušeň Nagy Szombat. Rušne mali tri hnacie nápravy a boli k nim privesené dvojnápravové zásobníky na vodu a uhlie, tzv. tendre a dokázali ísť rýchlosťou 45 km/hod.

 • Popis euromince

  Lícna strana:
  Na líci zberateľskej euromince sú v kompozícií historické budovy železničných staníc s označením miest BRATISLAVA a TRNAVA doplnené fragmentom oblúkového viaduktu. V pravej spodnej časti mincového poľa je štátny znak Slovenskej republiky a vľavo od neho je letopočet 2023. Nad kompozíciou je schematicky vyznačená železničná línia medzi Bratislavou a Trnavou spolu s označením zastávok SVÄTÝ JUR, PEZINOK, ŠENKVICE, BÁHOŇ a CÍFER. V hornej časti mincového poľa je v opise názov štátu SLOVENSKO a pod ním nominálna hodnota zberateľskej euromince10 EURO.

  Rubová strana:
  Na rube zberateľskej euromince je parná lokomotíva so zásobníkom na palivo, nad ktorou sa nachádzajú erby mesta Bratislava a mesta Trnava. V hornej časti mincového poľa je v opise nápis označujúci počiatočnú a cieľovú stanicu BRATISLAVA – TRNAVA a letopočet 1873, ktorý je od nápisu oddelený grafickou značkou. Pod lokomotívou je v dvoch riadkoch nápis PARNÁ PREVÁDZKA. Značka Mincovne Kremnica, štátny podnik, ktorú tvorí skratka MK umiestnená medzi dvoma razidlami a štylizované iniciálky autora zberateľskej euromince ak. soch. Zbyňka Fojtů ZF sú umiestnené v spodnej časti mincového poľa. 

 • Údaje o minci
  Autor:ak. soch. Zbyněk Fojtů
  Materiál:Ag 900, Cu 100
  Hmotnosť:18 g
  Priemer:34 mm
  Hrana:– ZAČIATOK PARNEJ PREVÁDZKY Z BRATISLAVY DO TRNAVY – 1873
  Výrobca:Mincovňa Kremnica, š. p.
  Rytec:Dalibor Schmidt
  Náklad:3 200 kusov v bežnom vyhotovení
  6 950 kusov v proof vyhotovení
  Emisia:19. 4. 2023