en en

Výsledky verejnej anonymnej súťaže na výtvarný návrh striebornej zberateľskej mince v nominálnej hodnote 10 eur k 150. výročiu narodenia Michala Bosáka

I. cena a realizácia
Mgr. art. Roman Lugár

I. cena a realizácia I. cena a realizácia

znížená II. cena
Mgr. art. Peter Valach

znížená II. cena znížená II. cena

znížená III. cena
Asamat Baltaev

znížená III. cena znížená III. cena

Národná banka Slovenska vyhlásila v apríli 2018 verejnú anonymnú súťaž na výtvarný návrh striebornej zberateľskej mince v nominálnej hodnote 10 eur k 150. výročiu narodenia Michala Bosáka.

Do súťaže bolo predložených jedenásť výtvarných prác od ôsmych autorov. Komisia na posudzovanie výtvarných návrhov pamätných mincí a zberateľských mincí ich hodnotila v októbri 2018. Jej odborným poradcom v procese hodnotenia bol zástupca Historického ústavu SAV – PhDr. Ľudovít Hallon, DrSc.

Odborná komisia odporučila prvú cenu a realizáciu výtvarnému návrhu autora Mgr. art. Romana Lugára. Ocenila najmä portrét, ktorý zaujal kvalitným spracovaním. Na averze pozitívne hodnotila odkaz na Bosákovu angažovanosť pri vzniku samostatného spoločného štátu Čechov a Slovákov ako signatára Pittsburskej dohody. Komisia a následne banková rada svoj návrh na realizáciu podmienili uskutočnením niekoľkých úprav na averze aj reverze.

Na výtvarnom návrhu Mgr. art. Petra Valacha komisia vyzdvihla najmä výtvarné stvárnenie averzu ako celku. Dominuje mu štátny znak a pod ním prepis fragmentu 10-dolárovej bankovky s podpisom Michala Bosáka. Reverzu dominuje portrét Michala Bosáka.

Na výtvarnom návrhu Asamata Baltaeva, DiS. kladne hodnotila najmä portrét, ktorý veľmi dobre vystihuje Bosákovu podobu. Na averze je detail bočnej fasády Bosákovej banky v Prešove.

Ďalšiu cenu za kvalitne spracovaný návrh získal Mgr. art. Martin Sabol.