en en

Svetové kultúrne dedičstvo – Drevené chrámy v slovenskej časti karpatského oblúka

Strieborná zberateľská eurominca v nominálnej hodnote 10 eur

Bankovky a mince, Svetové kultúrne dedičstvo – Drevené chrámy v slovenskej časti karpatského oblúka
Bankovky a mince, Svetové kultúrne dedičstvo – Drevené chrámy v slovenskej časti karpatského oblúka

V roku 2008 bola do Zoznamu svetového dedičstva UNESCO zapísaná ďalšia kultúrna lokalita zo Slovenskej republiky – drevené chrámy v slovenskej časti karpatského oblúka. Zápis zahŕňa osem chrámov, ktoré boli postavené v 16. – 18. storočí. Zaraďujú sa medzi najcennejšie historické architektúry Slovenska, predstavujú jedinečnú symbiózu kresťanstva a ľudovej architektúry a dobre ilustrujú spolužitie troch kresťanských konfesií. Rímskokatolícke chrámy sa nachádzajú v Hervartove a Tvrdošíne, gréckokatolícke v Bodružali, Ladomirovej a Ruskej Bystrej a protestantské v Kežmarku, Leštinách a Hronseku.
Pri ich budovaní uplatňovali ľudoví stavitelia predovšetkým dôvernú znalosť dreva, jeho vlastností a možností. K spoločným znakom chrámov patria prevažujúce zrubové, v menšej miere stĺpikové konštrukcie. V ich typologickej rôznorodosti sa odrážajú konfesionálne odlišnosti, vplyv slohových období a osobitosti regiónov. V chrámoch sa zachovala hodnotná interiérová výzdoba.

 • Popis euromince

  Lícna strana:
  Na líci mince je v ľavej časti mincového poľa zobrazený Chrám sv. Mikuláša v Bodružali, vpravo od neho Kostol Všetkých svätých v Tvrdošíne a nad ním kostol v Hronseku. Pri pravom okraji mince je štátny znak Slovenskej republiky, nad ktorým je označenie nominálnej hodnoty 10 EURO. Názov štátu SLOVENSKO so štylizovaným písmenom „S“ naznačujúcim cestu spájajúcu jednotlivé drevené chrámy je umiestnený v spodnej časti mincového poľa. Pod ním je letopočet 2010. Vľavo od písmena „S“ je značka programu Spoločné emisie Európy znázorňujúca európsku hviezdu a symbol eura. Značka Mincovne Kremnica MK medzi dvoma razidlami je umiestnená vľavo a štylizované iniciálky autora výtvarného návrhu Mgr. art. Patrika Kovačovského PK sú umiestnené vpravo od letopočtu.

  Rubová strana:
  Na rube mince je v pravej časti mincového poľa zobrazený Kostol sv. Františka z Assisi v Hervartove a vľavo od neho Chrám sv. Mikuláša v Ruskej Bystrej. Pod ním je v troch riadkoch nápis SVETOVÉ KULTÚRNE DEDIČSTVO so štylizovaným písmenom „S“ naznačujúcim cestu spájajúcu jednotlivé drevené chrámy. V spodnej časti mincového poľa je nápis DREVENÉ CHRÁMY.

 • Údaje o minci
  Autor:Mgr. art. Patrik Kovačovský
  Materiál:Ag 900, Cu 100
  Hmotnosť:18 g
  Priemer:34 mm
  Hrana:– WORLD HERITAGE – PATRIMOINE MONDIAL
  Výrobca:Mincovňa Kremnica, š. p.
  Rytec:Dalibor Schmidt
  Náklad:9 900 kusov v bežnom vyhotovení
  17 325 kusov v proof vyhotovení
  Emisia:15. 3. 2010