en en

Ladislav Nádaši-Jégé – 150. výročie narodenia

Strieborná zberateľská eurominca v nominálnej hodnote 10 eur

Bankovky a mince, Ladislav Nádaši-Jégé – 150. výročie narodenia
Bankovky a mince, Ladislav Nádaši-Jégé – 150. výročie narodenia

Ladislav Nádaši-Jégé (12. 2. 1866 – 2. 7. 1940) je jedným z ťažiskových autorov slovenskej medzivojnovej literatúry a kľúčovým predstaviteľom slovenského literárneho naturalizmu. Prvé obdobie jeho tvorby z prelomu osemdesiatych a deväťdesiatych rokov 19. storočia predstavujú satirické prózy Žart, Vada, Výhody spoločenského života, Omyl, Kúra, Pomsta. Druhé obdobie tvorby v dvadsiatych a tridsiatych rokoch 20. storočia charakterizuje príklon k historizmu a postupný prechod od poviedok a noviel k románom – Wieniawského legenda (1922), Adam Šangala (1924), Kuruci (1925), Magister rytier Donč, Horymír (1926), Svätopluk (1928). Okrem prózy písal aj divadelné hry, zdravotno-osvetové články a venoval sa literárnej publicistike. V románe Cesta životom (1930), sa vrátil k aktuálnejšej téme, k obrazu malomeštiackej slovenskej spoločnosti od deväťdesiatych rokov 19. storočia do roku 1918 a rozvinul v ňom svoje pesimistické a ironické vnímanie sveta. Osobité miesto v Jégého diele majú humoristické prózy z dedinského prostredia z posledných rokov jeho tvorby.

 • Popis euromince

  Lícna strana:
  Na líci mince je zobrazená kniha s názvami najznámejších diel Ladislava Nádašiho-Jégého, ktorá je v pravom spodnom rohu doplnená historickou postavou sediaceho bojovníka. Vľavo od knihy je štátny znak Slovenskej republiky a vpravo od nej je označenie nominálnej hodnoty 10 EURO. Názov štátu SLOVENSKO je v spodnej časti mincového poľa. Pod ním je letopočet 2016. Značka Mincovne Kremnica je vľavo od letopočtu a značka autora výtvarného návrhu mince Asamata Baltaeva je vpravo od neho.

  Rubová strana:
  Na rube mince je v rámiku zobrazený portrét Ladislava Nádašiho-Jégého. Pod portrétom je v dvoch riadkoch meno a priezvisko LADISLAV NÁDAŠI-JÉGÉ a pod nimi sú letopočty jeho narodenia a úmrtia 1866 – 1940.

 • Údaje o minci
  Autor:Asamat Baltaev, DiS.
  Materiál:Ag 900, Cu 100
  Hmotnosť:18 g
  Priemer:34 mm
  Hrana:– PROZAIK – PUBLICISTA – LITERÁRNY KRITIK
  Výrobca:Mincovňa Kremnica, š. p.
  Rytec:Dalibor Schmidt
  Náklad:3 200 kusov v bežnom vyhotovení
  5 600 kusov v proof vyhotovení
  Emisia:19. 1. 2016