en en

Božena Slančíková Timrava – 150. výročie narodenia

Strieborná zberateľská eurominca v nominálnej hodnote 10 eur

Bankovky a mince, Božena Slančíková Timrava – 150. výročie narodenia
Bankovky a mince, Božena Slančíková Timrava – 150. výročie narodenia

Božena Slančíková Timrava (2. 10. 1867 – 27. 11. 1951) je poprednou predstaviteľkou neskorého literárneho realizmu. Vo svojich dielach zachytáva život sedliakov, dedinskej inteligencie i národne orientovanej spoločnosti. Objavuje sa v nich tiež psychologicky prepracovaný typ hrdinky s dovtedy neobvyklými pocitmi smútku a rozčarovania, ktoré súviseli s dobovou spoločenskou atmosférou na prelome storočí. Jej tvorba je poznačená autobiografickými prvkami, kritickým pohľadom, iróniou a dôrazom na psychológiu postáv. V poslednom období tvorby sa zamerala aj na závažné spoločenské otázky. Je autorkou mnohých poviedok a noviel: Za koho ísť?, Pomocník, Ťažké položenie, Tak je darmo, Pozde, Nemilí, Bál, Skúsenosť, Bez hrdosti, Veľké šťastie, Tá zem vábna, Márnosť všetko, Ťapákovci, Hrdinovia, Skon Paľa Ročku, Dve doby, Záplava. Príležitostne písala aj divadelné hry, ktoré však nedosiahli úroveň jej próz.

 • Popis euromince

  Lícna strana:
  Na líci mince je zobrazená otvorená kniha s motívom známeho diela Boženy Slančíkovej Timravy Ťapákovci. Na knihe je položené brko na písanie. Štátny znak Slovenskej republiky je v spodnej časti mincového poľa. Vedľa neho je názov štátu SLOVENSKO, pod ktorým je letopočet 2017. V hornej časti mincového poľa je označenie nominálnej hodnoty mince 10 EURO.

  Rubová strana:
  Na rube mince je v kompozícii s otvorenou knihou zobrazený portrét Boženy Slančíkovej Timravy. Pod kompozíciou je meno a priezvisko BOŽENA SLANČÍKOVÁ a pod nimi pseudonym TIMRAVA. Pod pseudonymom je značka Mincovne Kremnica MK a značka autora mince Asamata Baltaeva, DiS. V hornej časti mincového poľa sú v dvoch riadkoch letopočty narodenia a úmrtia Boženy Slančíkovej Timravy 1867 a 1951.

 • Údaje o minci
  Autor:Asamat Baltaev, DiS.
  Materiál:Ag 900, Cu 100
  Hmotnosť:18 g
  Priemer:34 mm
  Hrana:PREDSTAVITEĽKA NESKORÉHO LITERÁRNEHO REALIZMU
  Výrobca:Mincovňa Kremnica, š. p.
  Rytec:Filip Čerťaský
  Náklad:3 100 kusov v bežnom vyhotovení
  5 400 kusov v proof vyhotovení
  Emisia:20. 9. 2017