en en

Strieborná zberateľská minca v nominálnej hodnote 20 eur

Pamiatková rezervácia Trenčín

Trenčín je najvýznamnejším centrom stredného Považia a sídlom Trenčianskeho samosprávneho kraja. Dominuje mu jedinečná silueta stredovekého hradu, ktorý vyrástol na brale so zachovaným unikátnym rímskym nápisom z roku 179 n.l. Hradná veža sa spája s menom najznámejšieho majiteľa hradu, oligarchu Matúša Čáka, ktorý z neho na prelome 13. a 14. storočia ovládal svoje rozsiahle panstvo. Stredoveké mesto primknuté k hradnému kopcu sa vyvinulo na starobylej obchodnej ceste popri rieke Váh. Vyrástlo okolo cesty rozšírenej do nepravidelného trhového námestia. Po udelení mestských privilégií v roku 1412 si obyvatelia v priebehu 15. storočia vybudovali opevnenie. Pozostatok z neho je Dolná brána, ktorá spolu s gotickým farským Kostolom Narodenia Panny Márie stojacim vo svahu nad mestom a barokovým kostolom a kláštorom sv. Františka Xaverského na námestí patrí k tradičným historickým dominantám niekdajšieho sídla župy. Zachované historické jadro mesta bolo v roku 1987 vyhlásené za pamiatkovú rezerváciu.

Lícna strana

Lícna strana:

Na líci mince je zobrazený Trenčiansky hrad doplnený fragmentom rímskeho nápisu z trenčianskej hradnej skaly a siluetou hradieb. V spodnej časti mincového poľa je štátny znak Slovenskej republiky, nad ktorým je letopočet 2012. Názov štátu SLOVENSKO je v opise pod štátnym znakom. Štylizované iniciálky mena a priezviska autora výtvarného návrhu lícnej strany mince Karola Lička KL sú pri jej pravom okraji.

Rubová strana

Rubová strana:

Na rube mince je zobrazená pamiatková rezervácia Trenčín z nadhľadu s cennými architektonickými pamiatkami vrátane hradu a trojuholníkového námestia. Pri jej ľavom okraji je v opise nápis PAMIATKOVÁ REZERVÁCIA a pri pravom okraji nápis TRENČÍN. Označenie nominálnej hodnoty 20 EURO je v ľavej spodnej časti mincového poľa. Značka Mincovne Kremnica a štylizované iniciálky mena a priezviska autora výtvarného návrhu rubovej strany mince Miroslava Rónaia MR, sú v spodnej časti mincového poľa.

Údaje o minci

Autor:averz: Karol Ličko
reverz: Miroslav Rónai
Materiál:Ag 925, Cu 75
Hmotnosť:33,63 g
Priemer:40 mm
Hrana:nápis: „NAJKRAJŠIE HISTORICKÉ MESTÁ“
Výrobca:Mincovňa Kremnica
Rytec:Dalibor Schmidt
Náklad:v bežnom vyhotovení 5 900 ks
v proof vyhotovení 7 500 ks
Emisia:19. 3. 2012

Výsledky súťaže

Informačný leták [.pdf, 364.2 kB]