en en

Správa o výskyte falzifikátov eurových platidiel zadržaných v druhom polroku 2019

Bankovky

V druhom polroku 2019 bolo na území Slovenskej republiky zadržaných 1 309 kusov falzifikátov eurových bankoviek. V porovnaní s prvým polrokom 2019 je počet zadržaných falzifikátov dvojnásobne vyšší. Približne 73 % falzifikátov bolo zadržaných v obehu.

Vývoj zadržaných falzifikátov podľa polročných období

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Obdobie

I.

II.

I.

II.

I.

II.

I.

II.

I.

II.

I.

II.

I.

II.

kusy

979

1 736

1 910

1 556

1 878

1 046

1 852

1 346

1 507

1 457

774

699

661

1 309

V druhom polroku 2019 tvorili najväčší podiel falzifikáty nominálnej hodnoty 50 EUR
(42,1 %) a 500 EUR (18,6 %).

Prehľad zadržaných falzifikátov podľa nominálnych hodnôt

 

5 €

10 €

20 €

50 €

100 €

200 €

500 €

Spolu

kusy

11

136

161

551

142

65

243

1 309

%

0,8

10,4

12,3

42,1

10,8

5,0

18,6

100,0

Kvalita zadržaných falzifikátov je prevažne dobrá. Napriek uvedenej skutočnosti je možné falzifikáty odhaliť aj bez použitia technických pomôcok, ak sa prijímaniu peňazí venuje dostatočná pozornosť.

Falzifikáty sú ľahko rozpoznateľné od pravých bankoviek použitím jednoduchého testu, ktorý spočíva v skúške hmatom  pohľadom  naklonením.

Kombináciou týchto krokov je možné spoľahlivo odhaliť falošnú bankovku. Uvedený test aj s názornými ukážkami je opísaný v propagačných materiáloch Eurosystému, takisto na internetovej stránke ECB www.ecb.int a internetových stránkach jednotlivých národných centrálnych bánk Eurosystému.

Mince

V druhom polroku 2019 bolo na území Slovenska zadržaných 826 kusov falzifikátov eurových mincí. Najväčší podiel tvorili falzifikáty mincí v nominálnej hodnote 2 eurá (80,4 %). Všetky boli zadržané v obehu.

Vývoj množstva falzifikátov euromincí zadržaných na Slovensku

 

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Obdobie

I.

II.

I.

II.

I.

II.

I.

II.

I.

II.

I.

II.

I.

II.

kusy

3 216

29 271

1 511

1 213

971

854

9 622

638

574

507

570

679

567

826

Z hľadiska kvality vyhotovenia falzifikátov euromincí ide v prevažnej miere o falzifikáty s dobrou a veľmi dobrou technickou úrovňou vyhotovenia. Preto je pre verejnosť pomerne náročné odhaliť falzifikát, najmä ak sa prijímaným minciam nevenuje dostatočná pozornosť.

Prehľad zadržaných falzifikátov euromincí podľa nominálnych hodnôt

 

50 centov

1 €

2 €

Spolu

kusy

87

75

664

826

%

10,5

9,1

80,4

100,0

Najdostupnejšou pomôckou pre rozpoznanie podozrivých mincí je jednoduchý magnet. Euromince nominálnych hodnôt 1 euro a 2 eurá majú magnetický stred a ich skúšku je možné uskutočniť priložením magnetu k stredu podozrivej mince a následne porovnať úroveň jej magnetizmu s pravou mincou. Dôležité je sledovať tiež celkový vzhľad a farbu podozrivej euromince. Pri eurominciach v nominálnej hodnote 2 eurá je v prípade podozrenia vhodné venovať pozornosť aj nápisu na hrane.

Jednoduchý spôsob overovania pravosti eurových mincí

Bližšie informácie o spoločných a jednotlivých národných stranách obehových euromincí možno získať na internetovej stránke ECB alebo NBS.