en en

Emisia zberateľských euromincí

Oznámenie NBS č. 216/2022 Z. z. z 6. júna 2022 o vydaní zberateľských euromincí z obyčajných kovov v nominálnej hodnote 5 eur s tematikou Fauna a flóra na Slovensku – rys ostrovid
https://www.slov-lex.sk/static/pdf/2022/216/ZZ_2022_216_20220617.pdf

Oznámenie NBS č. 215/2022 Z. z. z 6. júna 2022 o vydaní strieborných zberateľských euromincí v nominálnej hodnote 10 eur pri príležitosti 650. výročia povýšenia Skalice na slobodné kráľovské mesto
https://www.slov-lex.sk/static/pdf/2022/215/ZZ_2022_215_20220617.pdf

Oznámenie NBS č. 174/2022 Z. z. z 10. mája 2022 o vydaní zlatých zberateľských euromincí v nominálnej hodnote 100 eur s tematikou Bratislavské korunovácie – 450. výročie korunovácie Rudolfa
https://www.slov-lex.sk/static/pdf/2022/174/ZZ_2022_174_20220520.pdf

Oznámenie NBS č. 173/2022 Z. z. z 10. mája 2022 o vydaní strieborných zberateľských euromincí v nominálnej hodnote 20 eur s tematikou Chránená krajinná oblasť Kysuce
https://www.slov-lex.sk/static/pdf/2022/173/ZZ_2022_173_20220520.pdf

Oznámenie NBS č. 140/2022 Z. z. z 11. apríla 2022 o vydaní zberateľských euromincí z obyčajných kovov v nominálnej hodnote 5 eur s tematikou Fauna a flóra na Slovensku – kamzík vrchovský tatranský
https://www.slov-lex.sk/static/pdf/2022/140/ZZ_2022_140.pdf

Oznámenie NBS č. 15/2022 Z. z. z 11. januára 2022 o vydaní strieborných zberateľských euromincí v nominálnej hodnote 10 eur pri príležitosti 150. výročia narodenia Ľudmily Podjavorinskej
https://www.slov-lex.sk/static/pdf/2022/15/ZZ_2022_15_20220120.pdf

Oznámenie NBS č. 549/2021 Z. z. z 7. decembra 2021 o vydaní strieborných zberateľských euromincí v nominálnej hodnote 10 eur pri príležitosti 200. výročia narodenia Janka Kráľa
https://www.slov-lex.sk/static/pdf/2021/549/ZZ_2021_549_20211231.pdf

Oznámenie NBS č. 323/2021 Z. z. z 10. augusta 2021 o vydaní zberateľských euromincí z obyčajných kovov v nominálnej hodnote 5 eur s tematikou Fauna a flóra na Slovensku – vlk dravý
https://www.slov-lex.sk/static/pdf/2021/323/ZZ_2021_323_20210817.pdf

Oznámenie NBS č. 314/2021 Z. z. z 13. júla 2021 o vydaní strieborných zberateľských euromincí v nominálnej hodnote 10 eur pri príležitosti 100. výročia narodenia Alexandra Dubčeka
https://www.slov-lex.sk/static/pdf/2021/314/ZZ_2021_314_20210810.pdf

Oznámenie NBS č. 253/2021 Z. z. z 8. júna 2021 o vydaní zlatých zberateľských euromincí v nominálnej hodnote 100 eur s tematikou Nehmotné kultúrne dedičstvo Slovenska – Fujara, hudobný nástroj a jeho hudba
https://www.slov-lex.sk/static/pdf/2021/253/ZZ_2021_253_20210630.pdf

Oznámenie NBS č. 230/2021 Z. z. z 25. mája 2021 o vydaní zberateľských euromincí z obyčajných kovov v nominálnej hodnote 5 eur s tematikou Fauna a flóra na Slovensku – včela medonosná
https://www.slov-lex.sk/static/pdf/2021/230/ZZ_2021_230_20210604.pdf

Oznámenie NBS č. 184/2021 Z. z. z 11. mája 2021 o vydaní strieborných zberateľských euromincí v nominálnej hodnote 10 eur pri príležitosti 50. výročia zdolania prvej osemtisícovej hory Nanga Parbat slovenskými horolezcami
https://www.slov-lex.sk/static/pdf/2021/184/ZZ_2021_184_20210521.pdf

Oznámenie NBS č. 118/2021 Z. z. z 9. marca 2021 o vydaní strieborných zberateľských euromincí v nominálnej hodnote 20 eur pri príležitosti 100. výročia objavenia Demänovskej jaskyne slobody
https://www.slov-lex.sk/static/pdf/2021/118/ZZ_2021_118_20210401.pdf

Oznámenie NBS č. 48/2021 Z. z. z 26. januára 2021 o vydaní strieborných zberateľských euromincí v nominálnej hodnote 10 eur pri príležitosti 100. výročia uvedenia do prevádzky podzemnej vodnej elektrárne v Kremnici
https://www.slov-lex.sk/static/pdf/2021/48/ZZ_2021_48_20210206.pdf

Oznámenie NBS č. 399/2020 Z. z. z 8. decembra 2020 o vydaní strieborných zberateľských euromincí v nominálnej hodnote 10 eur pri príležitosti 100. výročia vzniku Speváckeho zboru slovenských učiteľov
https://www.slov-lex.sk/static/pdf/2020/399/ZZ_2020_399_20201219.pdf

Oznámenie NBS č. 305/2020 Z. z. z 27. októbra 2020 o vydaní strieborných zberateľských euromincí v nominálnej hodnote 10 eur pri príležitosti 200. výročia narodenia Janka Matúšku
https://www.slov-lex.sk/static/pdf/2020/305/ZZ_2020_305_20201105.pdf

Oznámenie NBS č. 270/2020 Z. z. z 8. septembra 2020 o vydaní zlatých zberateľských euromincí v nominálnej hodnote 100 eur na pripomenutie nitrianskeho kniežaťa Svätopluka II.
https://www.slov-lex.sk/static/pdf/2020/270/ZZ_2020_270_20201002.pdf

Oznámenie NBS č. 220/2020 Z. z. z 14. júla 2020 o vydaní strieborných zberateľských euromincí v nominálnej hodnote 10 eur pri príležitosti 150. výročie narodenia Štefana Baniča
https://www.slov-lex.sk/static/pdf/2020/220/ZZ_2020_220_20200811.pdf

Oznámenie NBS č. 185/2020 Z. z. z 23. júna 2020 o vydaní strieborných zberateľských euromincí v nominálnej hodnote 20 eur s tematikou Chránená krajinná oblasť Poľana
https://www.slov-lex.sk/static/pdf/2020/185/ZZ_2020_185_20200703.pdf

Oznámenie NBS č. 83/2020 Z. z. z 24. marca 2020 o vydaní strieborných zberateľských euromincí v nominálnej hodnote 10 eur pri príležitosti 300. výročia narodenia Maximiliána Hella
https://www.slov-lex.sk/static/pdf/2020/83/ZZ_2020_83_20200417.pdf

Oznámenie NBS č. 10/2020 Z. z. z 13. decembra 2019 o vydaní strieborných zberateľských euromincí v nominálnej hodnote 10 eur pri príležitosti 200. výročia narodenia Andreja Sládkoviča
https://www.slov-lex.sk/static/pdf/2020/10/ZZ_2020_10_20200117.pdf

Oznámenie NBS č. 416/2019 Z. z. z 12. novembra 2019 o vydaní strieborných zberateľských euromincí v nominálnej hodnote 10 eur pri príležitosti 100. výročia založenia Slovenského národného divadla
https://www.slov-lex.sk/static/pdf/2019/416/ZZ_2019_416_20191209.pdf

Oznámenie NBS č. 285/2019 Z. z. z 27. augusta 2019 o vydaní strieborných zberateľských euromincí v nominálnej hodnote 10 eur pri príležitosti 200. výročia vymenovania Alexandra Rudnaya za ostrihomského arcibiskupa
https://www.slov-lex.sk/static/pdf/2019/285/ZZ_2019_285_20190926.pdf

Oznámenie NBS č. 284/2019 Z. z. z 27. augusta 2019 o vydaní zlatých zberateľských euromincí v nominálnej hodnote 100 eur na pripomenutie veľkomoravského kniežaťa Mojmíra I.
https://www.slov-lex.sk/static/pdf/2019/284/ZZ_2019_284_20190926.pdf

Oznámenie NBS č. 260/2019 Z. z. z 23. júla 2019 o vydaní strieborných zberateľských euromincí v nominálnej hodnote 10 eur pri príležitosti 150. výročia narodenia Michala Bosáka
https://www.slov-lex.sk/static/pdf/2019/260/ZZ_2019_260_20190816.pdf

Oznámenie NBS č. 97/2019 Z. z. z 2. apríla 2019 o vydaní strieborných zberateľských euromincí v nominálnej hodnote 10 eur pri príležitosti 100. výročia vzniku Univerzity Komenského v Bratislave
https://www.slov-lex.sk/static/pdf/2019/97/ZZ_2019_97_20190418.pdf

Oznámenie NBS č. 69/2019 Z. z. z 29. januára 2019 o vydaní strieborných zberateľských euromincí v nominálnej hodnote 10 eur pri príležitosti 100. výročia úmrtia Milana Rastislava Štefánika
https://www.slov-lex.sk/static/pdf/2019/69/ZZ_2019_69_20190305.pdf

Oznámenie NBS č. 297/2018 Z. z. z 25. septembra 2018 o vydaní strieborných zberateľských euromincí v nominálnej hodnote 10 eur pri príležitosti 10. výročia zavedenia eura v Slovenskej republike
https://www.slov-lex.sk/static/pdf/2018/297/ZZ_2018_297_20181022.pdf

Oznámenie NBS č. 267/2018 Z. z. z 21. augusta 2018 o vydaní zlatých zberateľských euromincí v nominálnej hodnote 100 eur pri príležitosti 400. výročia korunovácia Ferdinanda II. v Bratislave
https://www.slov-lex.sk/static/pdf/2018/267/ZZ_2018_267_20180925.pdf

Oznámenie NBS č. 219/2018 Z. z. z 3. júla 2018 o vydaní strieborných zberateľských euromincí v nominálnej hodnote 10 eur pri príležitosti 100. výročia vzniku Československej republiky
https://www.slov-lex.sk/static/pdf/2018/219/ZZ_2018_219_20180724.pdf

Oznámenie NBS č. 181/2018 Z. z. z 15. mája 2018 o vydaní strieborných zberateľských euromincí v nominálnej hodnote 10 eur s tematikou nenásilného spontánneho odporu občanov proti vstupu vojsk Varšavskej zmluvy v auguste 1968
https://www.slov-lex.sk/static/pdf/2018/181/ZZ_2018_181_20180622.pdf

Oznámenie NBS č. 149/2018 Z. z. z 24. apríla 2018 o vydaní strieborných zberateľských euromincí v nominálnej hodnote 10 eur pri príležitosti 150. výročia narodenia Dušana Samuela Jurkoviča
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/149/20180525.html

Oznámenie NBS č. 32/2018 Z. z. z 8. februára 2018 o vydaní strieborných zberateľských euromincí v nominálnej hodnote 10 eur pri príležitosti 200. výročia plavby prvého parníka na Dunaji v Bratislave
https://www.slov-lex.sk/static/pdf/2018/32/ZZ_2018_32_20180208.pdf

Oznámenie NBS č. 3/2018 Z. z. z 28. novembra 2017 o vydaní strieborných zberateľských euromincí v nominálnej hodnote 10 eur pri príležitosti 300. výročia narodenia Adama Františka Kollára
https://www.slov-lex.sk/static/pdf/2018/3/ZZ_2018_3_20180105.pdf

Oznámenie NBS č. 2/2018 Z. z. z 28. novembra 2017 o vydaní strieborných zberateľských euromincí v nominálnej hodnote 10 eur pri príležitosti 1150. výročia uznania slovanského liturgického jazyka
https://www.slov-lex.sk/static/pdf/2018/2/ZZ_2018_2_20180105.pdf

Oznámenie NBS č. 229/2017 Z.z. z 5. septembra 2017 o vydaní strieborných zberateľských euromincí v nominálnej hodnote 25 eur pri príležitosti 25. výročia vzniku Slovenskej republiky
https://www.slov-lex.sk/static/pdf/2017/229/ZZ_2017_229_20170930.pdf

Oznámenie NBS č. 228/2017 Z. z. z 5. septembra 2017 o vydaní zlatých zberateľských euromincí v nominálnej hodnote 100 eur s tematikou Svetové prírodné dedičstvo – Jaskyne Slovenského krasu
https://www.slov-lex.sk/static/pdf/2017/228/ZZ_2017_228_20170930.pdf

Oznámenie NBS č. 156/2017 Z. z. z 30. mája 2017 o vydaní strieborných zberateľských euromincí v nominálnej hodnote 10 eur pri príležitosti 150. výročia narodenia Boženy Slančíkovej Timravy
https://www.slov-lex.sk/static/pdf/2017/156/ZZ_2017_156_20170614.pdf

Oznámenie NBS č. 64/2017 Z. z. z 21. februára 2017 o vydaní strieborných zberateľských euromincí v nominálnej hodnote 20 eur s tematikou pamiatkovej rezervácie Levoča a 500. výročia dokončenia hlavného oltára v Kostole sv. Jakuba
https://www.slov-lex.sk/static/pdf/2017/64/ZZ_2017_64_20170324.pdf

Oznámenie NBS č. 347/2016 Z.z. z 22. novembra 2016 o vydaní strieborných zberateľských euromincí v nominálnej hodnote 10 eur s tematikou Svetové prírodné dedičstvo – Jaskyne Slovenského krasu
https://www.slov-lex.sk/static/pdf/2016/347/ZZ_2016_347_20161219.pdf

Oznámenie NBS č. 279/2016 Z.z. z 3. októbra 2016 o vydaní strieborných zberateľských euromincí v nominálnej hodnote 10 eur pri príležitosti 450. výročia narodenia Jána Jessenia
http://www.slov-lex.sk/static/pdf/2016/279/ZZ_2016_279_20161020.pdf

Oznámenie NBS č. 250/2016 Z.z. zo 16. augusta 2016 o vydaní strieborných zberateľských euromincí v nominálnej hodnote 10 eur pri príležitosti 400. výročia úmrtia Juraja Turza
https://www.slov-lex.sk/static/pdf/2016/250/ZZ_2016_250_20160916.pdf

Oznámenie NBS č. 184/2016 Z.z. z 26. apríla 2016 o vydaní strieborných zberateľských euromincí v nominálnej hodnote 10 eur pri príležitosti prvého predsedníctva Slovenskej republiky v Rade Európskej únie
https://www.slov-lex.sk/static/pdf/2016/184/ZZ_2016_184_20160526.pdf

Oznámenie NBS č. 150/2016 Z.z. z 8. marca 2016 o vydaní zlatých zberateľských euromincí v nominálnej hodnote 100 eur pri príležitosti 275. výročia korunovácie Márie Terézie v Bratislave
https://www.slov-lex.sk/static/pdf/2016/150/ZZ_2016_150_20160408.pdf

Oznámenie NBS č. 95/2016 Z.z. z 26. januára 2016 o vydaní strieborných zberateľských euromincí v nominálnej hodnote 20 eur s tematikou pamiatkovej rezervácie Banská Bystrica
https://www.slov-lex.sk/static/pdf/2016/95/ZZ_2016_95_20160226.pdf

Oznámenie NBS č. 40/2016 Z.z. z 24. novembra 2016 o vydaní strieborných zberateľských euromincí v nominálnej hodnote 10 eur pri príležitosti 150. výročia narodenia Ladislava Nádašiho-Jégého
https://www.slov-lex.sk/static/pdf/2016/40/ZZ_2016_40_20160101.pdf

Oznámenie NBS č. 258/2015 Z.z. z 29. septembra 2015 o vydaní zlatých zberateľských euromincí v nominálnej hodnote 100 eur s tematikou Svetové prírodné dedičstvo – Karpatské bukové pralesy
https://www.slov-lex.sk/static/pdf/2015/258/ZZ_2015_258_20151017.pdf

Oznámenie NBS č. 195/2015 Z.z. zo 14. júla 2015 o vydaní strieborných zberateľských euromincí v nominálnej hodnote 10 eur pri príležitosti 200. výročia narodenia Ľudovíta Štúra
https://www.slov-lex.sk/static/pdf/2015/195/ZZ_2015_195_20150814.pdf

Oznámenie NBS č. 369/2014 z 25. novembra 2014 o vydaní strieborných zberateľských euromincí v nominálnej hodnote 10 eur s tematikou Svetové prírodné dedičstvo – Karpatské bukové pralesy
https://www.slov-lex.sk/static/pdf/2014/369/ZZ_2014_369_20141219.pdf

Oznámenie NBS č. 249/2014 Z.z. z 2. septembra 2014 o vydaní zlatých zberateľských euromincí v nominálnej hodnote 100 eur na pripomenutie veľkomoravského kniežaťa Rastislava
https://www.slov-lex.sk/static/pdf/2014/249/ZZ_2014_249_20140919.pdf

Oznámenie NBS č. 87/2014 Z.z. zo 4. marca 2014 o vydaní strieborných zberateľských euromincí v nominálnej hodnote 20 eur s tematikou chránený areál Dubnícke bane – nálezisko opálov
https://www.slov-lex.sk/static/pdf/2014/87/ZZ_2014_87_20140411.pdf

Oznámenie NBS č. 386/2013 Z.z. z 15. októbra 2013 o vydaní strieborných zberateľských euromincí v nominálnej hodnote 10 eur pri príležitosti 150. výročia narodenia Jozefa Murgaša
https://www.slov-lex.sk/static/pdf/2013/386/ZZ_2013_386_20131120.pdf

Oznámenie NBS č. 316/2013 Z.z. zo 17. septembra 2013 o vydaní zlatých zberateľských euromincí v nominálnej hodnote 100 eur pri príležitosti 450. výročia korunovácie Maximiliána v Bratislave
https://www.slov-lex.sk/static/pdf/2013/316/ZZ_2013_316_20131015.pdf

Oznámenie NBS č. 93/2013 Z.z. z 26. marca 2013 o vydaní strieborných zberateľských euromincí v nominálnej hodnote 10 eur pri príležitosti 150. výročia založenia Matice slovenskej
https://www.slov-lex.sk/static/pdf/2013/93/ZZ_2013_93_20130419.pdf

Oznámenie NBS č. 55/2013 Z.z. z 12. februára 2013 o vydaní strieborných zberateľských euromincí v nominálnej hodnote 10 eur pri príležitosti 300. výročia narodenia Jozefa Karola Hella
https://www.slov-lex.sk/static/pdf/2013/55/ZZ_2013_55_20130321.pdf

Oznámenie NBS č. 407/2012 Z.z. z 20. novembra 2012 o vydaní strieborných zberateľských euromincí v nominálnej hodnote 20 eur s tematikou pamiatkovej rezervácie Košice
https://www.slov-lex.sk/static/pdf/2012/407/ZZ_2012_407_20121219.pdf

Oznámenie NBS č. 408/2012 Z.z. z 20. novembra 2012 o vydaní strieborných zberateľských euromincí v nominálnej hodnote 10 eur pri príležitosti 20. výročia Národnej banky Slovenska
https://www.slov-lex.sk/static/pdf/2012/408/ZZ_2012_408_20121219.pdf

Oznámenie NBS č. 310/2012 Z.z. z 18. septembra 2012 o vydaní zlatých zberateľských euromincí v nominálnej hodnote 100 eur pri príležitosti 300. výročia korunovácie Karola III. v Bratislave
https://www.slov-lex.sk/static/pdf/2012/310/ZZ_2012_310_20121010.pdf

Oznámenie NBS č. 194/2012 Z.z. zo 4. júna 2012 o vydaní strieborných zberateľských euromincí v nominálnej hodnote 10 eur pri príležitosti 250. výročia narodenia Antona Bernoláka
https://www.slov-lex.sk/static/pdf/2012/194/ZZ_2012_194_20120630.pdf

Oznámenie NBS č. 122/2012 Z.z. z 13. marca 2012 o vydaní strieborných zberateľských euromincí v nominálnej hodnote 10 eur pri príležitosti 250. výročia narodenia Chatama Sofera
https://www.slov-lex.sk/static/pdf/2012/122/ZZ_2012_122_20120330.pdf

Oznámenie NBS č. 121/2012 Z.z. z 13. marca 2012 o vydaní strieborných zberateľských euromincí v nominálnej hodnote 10 eur na pripomenutie Majstra Pavla z Levoče a jeho diela
https://www.slov-lex.sk/static/pdf/2012/121/ZZ_2012_121_20120330.pdf

Oznámenie NBS č. 465/2011 Z.z. z 29. novembra 2011 o vydaní strieborných zberateľských euromincí v nominálnej hodnote 20 eur s tematikou pamiatkovej rezervácie Trenčín
https://www.slov-lex.sk/static/pdf/2011/465/ZZ_2011_465_20111214.pdf

Oznámenie NBS č. 339/2011 Z.z. z 27. septembra 2010 o vydaní zlatých zberateľských euromincí v nominálnej hodnote 100 eur na pripomenutie nitrianskeho kniežaťa Pribinu pri príležitosti 1 150. výročia jeho úmrtia
https://www.slov-lex.sk/static/pdf/2011/339/ZZ_2011_339_20111019.pdf

Oznámenie NBS č. 234/2011 Z.z. zo 14. júna 2011 o vydaní strieborných zberateľských euromincí v nominálnej hodnote 20 eur s tematikou pamiatkovej rezervácie Trnava
https://www.slov-lex.sk/static/pdf/2011/234/ZZ_2011_234_20110723.pdf

Oznámenie NBS č. 147/2011 Z.z. z 18. apríla 2011 o vydaní strieborných zberateľských euromincí v nominálnej hodnote 10 eur pri príležitosti 100. výročia narodenia Jána Cikkera
https://www.slov-lex.sk/static/pdf/2011/147/ZZ_2011_147_20110512.pdf

Oznámenie NBS č. 78/2011 Z.z. z 15. februára 2011 o vydaní strieborných zberateľských euromincí v nominálnej hodnote 10 eur pri príležitosti 150. výročia prijatia Memoranda národa slovenského
https://www.slov-lex.sk/static/pdf/2011/78/ZZ_2011_78_20110324.pdf

Oznámenie NBS č. 13/2011 Z.z. zo 7. decembra 2010 o vydaní strieborných zberateľských euromincí v nominálnej hodnote 10 eur pri príležitosti 900. výročia vzniku zoborských listín
https://www.slov-lex.sk/static/pdf/2011/13/ZZ_2011_13_20110120.pdf

Oznámenie NBS č. 401/2010 Z.z. z 21. septembra 2010 o vydaní zlatých zberateľských mincí v nominálnej hodnote 100 eur s tematikou Svetové kultúrne dedičstvo – Drevené chrámy v slovenskej časti karpatského oblúka
https://www.slov-lex.sk/static/pdf/2010/401/ZZ_2010_401_20101014.pdf

Oznámenie NBS č. 243/2010 Z.z. z 18. mája 2010 o vydaní strieborných zberateľských mincí v nominálnej hodnote 20 eur s tematikou ochrany prírody a krajiny – Národný park Poloniny
https://www.slov-lex.sk/static/pdf/2010/243/ZZ_2010_243_20100601.pdf

Oznámenie NBS č. 95/2010 Z.z. z 9. marca 2010 o vydaní strieborných zberateľských mincí v nominálnej hodnote 10 eur pri príležitosti 150. výročia narodenia Martina Kukučína
https://www.slov-lex.sk/static/pdf/2010/95/ZZ_2010_95_20100324.pdf

Oznámenie NBS č. 481/2009 Z.z. z 3. novembra 2009 o vydaní strieborných zberateľských mincí v nominálnej hodnote 10 eur s tematikou Svetové kultúrne dedičstvo – Drevené chrámy v slovenskej časti karpatského oblúka
https://www.slov-lex.sk/static/pdf/2009/481/ZZ_2009_481_20091125.pdf

Oznámenie NBS č. 177/2009 Z.z. z 21. apríla 2009 o vydaní strieborných zberateľských mincí v nominálnej hodnote 20 eur s tematikou ochrany prírody a krajiny – Národný park Veľká Fatra
https://www.slov-lex.sk/static/pdf/2009/177/ZZ_2009_177_20090522.pdf

Oznámenie NBS č. 494/2008 Z.z. z 11. novembra 2008 o vydaní strieborných zberateľských mincí v nominálnej hodnote 10 eur pri príležitosti 150. výročia narodenia Aurela Stodolu
https://www.slov-lex.sk/static/pdf/2008/494/ZZ_2008_494_20081204.pdf