en en

Emisia zberateľských euromincí

Oznámenie NBS č. 23/2023 Z. z. z 10. januára 2023 o vydaní strieborných zberateľských euromincí v nominálnej hodnote 10 eur pri príležitosti 100. výročia narodenia Viktora Kubala

Oznámenie NBS č. 22/2023 Z. z. z 10. januára 2023 o vydaní strieborných zberateľských euromincí v nominálnej hodnote 10 eur pri príležitosti 150. výročia spustenia parnej prevádzky na železničnej trati Bratislava – Trnava

Oznámenie NBS č. 369/2022 Z. z. z 25. októbra 2022 o vydaní strieborných zberateľských euromincí v nominálnej hodnote 10 eur pri príležitosti 100. výročia narodenia Kristy Bendovej

Oznámenie NBS č. 285/2022 Z. z. z 26. júla 2022 o vydaní strieborných zberateľských euromincí v nominálnej hodnote 10 eur pri príležitosti 220. výročia začatia osídľovania Kovačice Slovákmi

Oznámenie NBS č. 216/2022 Z. z. z 6. júna 2022 o vydaní zberateľských euromincí z obyčajných kovov v nominálnej hodnote 5 eur s tematikou Fauna a flóra na Slovensku – rys ostrovid

Oznámenie NBS č. 215/2022 Z. z. z 6. júna 2022 o vydaní strieborných zberateľských euromincí v nominálnej hodnote 10 eur pri príležitosti 650. výročia povýšenia Skalice na slobodné kráľovské mesto

Oznámenie NBS č. 174/2022 Z. z. z 10. mája 2022 o vydaní zlatých zberateľských euromincí v nominálnej hodnote 100 eur s tematikou Bratislavské korunovácie – 450. výročie korunovácie Rudolfa

Oznámenie NBS č. 173/2022 Z. z. z 10. mája 2022 o vydaní strieborných zberateľských euromincí v nominálnej hodnote 20 eur s tematikou Chránená krajinná oblasť Kysuce

Oznámenie NBS č. 140/2022 Z. z. z 11. apríla 2022 o vydaní zberateľských euromincí z obyčajných kovov v nominálnej hodnote 5 eur s tematikou Fauna a flóra na Slovensku – kamzík vrchovský tatranský

Oznámenie NBS č. 15/2022 Z. z. z 11. januára 2022 o vydaní strieborných zberateľských euromincí v nominálnej hodnote 10 eur pri príležitosti 150. výročia narodenia Ľudmily Podjavorinskej

Oznámenie NBS č. 549/2021 Z. z. z 7. decembra 2021 o vydaní strieborných zberateľských euromincí v nominálnej hodnote 10 eur pri príležitosti 200. výročia narodenia Janka Kráľa

Oznámenie NBS č. 323/2021 Z. z. z 10. augusta 2021 o vydaní zberateľských euromincí z obyčajných kovov v nominálnej hodnote 5 eur s tematikou Fauna a flóra na Slovensku – vlk dravý

Oznámenie NBS č. 314/2021 Z. z. z 13. júla 2021 o vydaní strieborných zberateľských euromincí v nominálnej hodnote 10 eur pri príležitosti 100. výročia narodenia Alexandra Dubčeka

Oznámenie NBS č. 253/2021 Z. z. z 8. júna 2021 o vydaní zlatých zberateľských euromincí v nominálnej hodnote 100 eur s tematikou Nehmotné kultúrne dedičstvo Slovenska – Fujara, hudobný nástroj a jeho hudba

Oznámenie NBS č. 230/2021 Z. z. z 25. mája 2021 o vydaní zberateľských euromincí z obyčajných kovov v nominálnej hodnote 5 eur s tematikou Fauna a flóra na Slovensku – včela medonosná

Oznámenie NBS č. 184/2021 Z. z. z 11. mája 2021 o vydaní strieborných zberateľských euromincí v nominálnej hodnote 10 eur pri príležitosti 50. výročia zdolania prvej osemtisícovej hory Nanga Parbat slovenskými horolezcami

Oznámenie NBS č. 118/2021 Z. z. z 9. marca 2021 o vydaní strieborných zberateľských euromincí v nominálnej hodnote 20 eur pri príležitosti 100. výročia objavenia Demänovskej jaskyne slobody

Oznámenie NBS č. 48/2021 Z. z. z 26. januára 2021 o vydaní strieborných zberateľských euromincí v nominálnej hodnote 10 eur pri príležitosti 100. výročia uvedenia do prevádzky podzemnej vodnej elektrárne v Kremnici

Oznámenie NBS č. 399/2020 Z. z. z 8. decembra 2020 o vydaní strieborných zberateľských euromincí v nominálnej hodnote 10 eur pri príležitosti 100. výročia vzniku Speváckeho zboru slovenských učiteľov

Oznámenie NBS č. 305/2020 Z. z. z 27. októbra 2020 o vydaní strieborných zberateľských euromincí v nominálnej hodnote 10 eur pri príležitosti 200. výročia narodenia Janka Matúšku

Oznámenie NBS č. 270/2020 Z. z. z 8. septembra 2020 o vydaní zlatých zberateľských euromincí v nominálnej hodnote 100 eur na pripomenutie nitrianskeho kniežaťa Svätopluka II.

Oznámenie NBS č. 220/2020 Z. z. z 14. júla 2020 o vydaní strieborných zberateľských euromincí v nominálnej hodnote 10 eur pri príležitosti 150. výročie narodenia Štefana Baniča

Oznámenie NBS č. 185/2020 Z. z. z 23. júna 2020 o vydaní strieborných zberateľských euromincí v nominálnej hodnote 20 eur s tematikou Chránená krajinná oblasť Poľana

Oznámenie NBS č. 83/2020 Z. z. z 24. marca 2020 o vydaní strieborných zberateľských euromincí v nominálnej hodnote 10 eur pri príležitosti 300. výročia narodenia Maximiliána Hella

Oznámenie NBS č. 10/2020 Z. z. z 13. decembra 2019 o vydaní strieborných zberateľských euromincí v nominálnej hodnote 10 eur pri príležitosti 200. výročia narodenia Andreja Sládkoviča

Oznámenie NBS č. 416/2019 Z. z. z 12. novembra 2019 o vydaní strieborných zberateľských euromincí v nominálnej hodnote 10 eur pri príležitosti 100. výročia založenia Slovenského národného divadla

Oznámenie NBS č. 285/2019 Z. z. z 27. augusta 2019 o vydaní strieborných zberateľských euromincí v nominálnej hodnote 10 eur pri príležitosti 200. výročia vymenovania Alexandra Rudnaya za ostrihomského arcibiskupa

Oznámenie NBS č. 284/2019 Z. z. z 27. augusta 2019 o vydaní zlatých zberateľských euromincí v nominálnej hodnote 100 eur na pripomenutie veľkomoravského kniežaťa Mojmíra I.

Oznámenie NBS č. 260/2019 Z. z. z 23. júla 2019 o vydaní strieborných zberateľských euromincí v nominálnej hodnote 10 eur pri príležitosti 150. výročia narodenia Michala Bosáka

Oznámenie NBS č. 97/2019 Z. z. z 2. apríla 2019 o vydaní strieborných zberateľských euromincí v nominálnej hodnote 10 eur pri príležitosti 100. výročia vzniku Univerzity Komenského v Bratislave

Oznámenie NBS č. 69/2019 Z. z. z 29. januára 2019 o vydaní strieborných zberateľských euromincí v nominálnej hodnote 10 eur pri príležitosti 100. výročia úmrtia Milana Rastislava Štefánika

Oznámenie NBS č. 297/2018 Z. z. z 25. septembra 2018 o vydaní strieborných zberateľských euromincí v nominálnej hodnote 10 eur pri príležitosti 10. výročia zavedenia eura v Slovenskej republike

Oznámenie NBS č. 267/2018 Z. z. z 21. augusta 2018 o vydaní zlatých zberateľských euromincí v nominálnej hodnote 100 eur pri príležitosti 400. výročia korunovácia Ferdinanda II. v Bratislave

Oznámenie NBS č. 219/2018 Z. z. z 3. júla 2018 o vydaní strieborných zberateľských euromincí v nominálnej hodnote 10 eur pri príležitosti 100. výročia vzniku Československej republiky

Oznámenie NBS č. 181/2018 Z. z. z 15. mája 2018 o vydaní strieborných zberateľských euromincí v nominálnej hodnote 10 eur s tematikou nenásilného spontánneho odporu občanov proti vstupu vojsk Varšavskej zmluvy v auguste 1968

Oznámenie NBS č. 149/2018 Z. z. z 24. apríla 2018 o vydaní strieborných zberateľských euromincí v nominálnej hodnote 10 eur pri príležitosti 150. výročia narodenia Dušana Samuela Jurkoviča

Oznámenie NBS č. 32/2018 Z. z. z 8. februára 2018 o vydaní strieborných zberateľských euromincí v nominálnej hodnote 10 eur pri príležitosti 200. výročia plavby prvého parníka na Dunaji v Bratislave

Oznámenie NBS č. 3/2018 Z. z. z 28. novembra 2017 o vydaní strieborných zberateľských euromincí v nominálnej hodnote 10 eur pri príležitosti 300. výročia narodenia Adama Františka Kollára

Oznámenie NBS č. 2/2018 Z. z. z 28. novembra 2017 o vydaní strieborných zberateľských euromincí v nominálnej hodnote 10 eur pri príležitosti 1150. výročia uznania slovanského liturgického jazyka

Oznámenie NBS č. 229/2017 Z.z. z 5. septembra 2017 o vydaní strieborných zberateľských euromincí v nominálnej hodnote 25 eur pri príležitosti 25. výročia vzniku Slovenskej republiky

Oznámenie NBS č. 228/2017 Z. z. z 5. septembra 2017 o vydaní zlatých zberateľských euromincí v nominálnej hodnote 100 eur s tematikou Svetové prírodné dedičstvo – Jaskyne Slovenského krasu

Oznámenie NBS č. 156/2017 Z. z. z 30. mája 2017 o vydaní strieborných zberateľských euromincí v nominálnej hodnote 10 eur pri príležitosti 150. výročia narodenia Boženy Slančíkovej Timravy

Oznámenie NBS č. 64/2017 Z. z. z 21. februára 2017 o vydaní strieborných zberateľských euromincí v nominálnej hodnote 20 eur s tematikou pamiatkovej rezervácie Levoča a 500. výročia dokončenia hlavného oltára v Kostole sv. Jakuba

Oznámenie NBS č. 347/2016 Z. z. z 22. novembra 2016 o vydaní strieborných zberateľských euromincí v nominálnej hodnote 10 eur s tematikou Svetové prírodné dedičstvo – Jaskyne Slovenského krasu

Oznámenie NBS č. 279/2016 Z. z. z 3. októbra 2016 o vydaní strieborných zberateľských euromincí v nominálnej hodnote 10 eur pri príležitosti 450. výročia narodenia Jána Jessenia

Oznámenie NBS č. 250/2016 Z. z. zo 16. augusta 2016 o vydaní strieborných zberateľských euromincí v nominálnej hodnote 10 eur pri príležitosti 400. výročia úmrtia Juraja Turza

Oznámenie NBS č. 184/2016 Z. z. z 26. apríla 2016 o vydaní strieborných zberateľských euromincí v nominálnej hodnote 10 eur pri príležitosti prvého predsedníctva Slovenskej republiky v Rade Európskej únie

Oznámenie NBS č. 150/2016 Z. z. z 8. marca 2016 o vydaní zlatých zberateľských euromincí v nominálnej hodnote 100 eur pri príležitosti 275. výročia korunovácie Márie Terézie v Bratislave

Oznámenie NBS č. 95/2016 Z. z. z 26. januára 2016 o vydaní strieborných zberateľských euromincí v nominálnej hodnote 20 eur s tematikou pamiatkovej rezervácie Banská Bystrica

Oznámenie NBS č. 40/2016 Z. z. z 24. novembra 2016 o vydaní strieborných zberateľských euromincí v nominálnej hodnote 10 eur pri príležitosti 150. výročia narodenia Ladislava Nádašiho-Jégého

Oznámenie NBS č. 258/2015 Z. z. z 29. septembra 2015 o vydaní zlatých zberateľských euromincí v nominálnej hodnote 100 eur s tematikou Svetové prírodné dedičstvo – Karpatské bukové pralesy

Oznámenie NBS č. 195/2015 Z. z. zo 14. júla 2015 o vydaní strieborných zberateľských euromincí v nominálnej hodnote 10 eur pri príležitosti 200. výročia narodenia Ľudovíta Štúra

Oznámenie NBS č. 369/2014 Z. z. z 25. novembra 2014 o vydaní strieborných zberateľských euromincí v nominálnej hodnote 10 eur s tematikou Svetové prírodné dedičstvo – Karpatské bukové pralesy

Oznámenie NBS č. 249/2014 Z. z. z 2. septembra 2014 o vydaní zlatých zberateľských euromincí v nominálnej hodnote 100 eur na pripomenutie veľkomoravského kniežaťa Rastislava

Oznámenie NBS č. 87/2014 Z. z. zo 4. marca 2014 o vydaní strieborných zberateľských euromincí v nominálnej hodnote 20 eur s tematikou chránený areál Dubnícke bane – nálezisko opálov

Oznámenie NBS č. 386/2013 Z. z. z 15. októbra 2013 o vydaní strieborných zberateľských euromincí v nominálnej hodnote 10 eur pri príležitosti 150. výročia narodenia Jozefa Murgaša

Oznámenie NBS č. 316/2013 Z. z. zo 17. septembra 2013 o vydaní zlatých zberateľských euromincí v nominálnej hodnote 100 eur pri príležitosti 450. výročia korunovácie Maximiliána v Bratislave

Oznámenie NBS č. 93/2013 Z. z. z 26. marca 2013 o vydaní strieborných zberateľských euromincí v nominálnej hodnote 10 eur pri príležitosti 150. výročia založenia Matice slovenskej

Oznámenie NBS č. 55/2013 Z. z. z 12. februára 2013 o vydaní strieborných zberateľských euromincí v nominálnej hodnote 10 eur pri príležitosti 300. výročia narodenia Jozefa Karola Hella

Oznámenie NBS č. 407/2012 Z. z. z 20. novembra 2012 o vydaní strieborných zberateľských euromincí v nominálnej hodnote 20 eur s tematikou pamiatkovej rezervácie Košice

Oznámenie NBS č. 408/2012 Z. z. z 20. novembra 2012 o vydaní strieborných zberateľských euromincí v nominálnej hodnote 10 eur pri príležitosti 20. výročia Národnej banky Slovenska

Oznámenie NBS č. 310/2012 Z. z. z 18. septembra 2012 o vydaní zlatých zberateľských euromincí v nominálnej hodnote 100 eur pri príležitosti 300. výročia korunovácie Karola III. v Bratislave

Oznámenie NBS č. 194/2012 Z. z. zo 4. júna 2012 o vydaní strieborných zberateľských euromincí v nominálnej hodnote 10 eur pri príležitosti 250. výročia narodenia Antona Bernoláka

Oznámenie NBS č. 122/2012 Z. z. z 13. marca 2012 o vydaní strieborných zberateľských euromincí v nominálnej hodnote 10 eur pri príležitosti 250. výročia narodenia Chatama Sofera

Oznámenie NBS č. 121/2012 Z. z. z 13. marca 2012 o vydaní strieborných zberateľských euromincí v nominálnej hodnote 10 eur na pripomenutie Majstra Pavla z Levoče a jeho diela

Oznámenie NBS č. 465/2011 Z. z. z 29. novembra 2011 o vydaní strieborných zberateľských euromincí v nominálnej hodnote 20 eur s tematikou pamiatkovej rezervácie Trenčín

Oznámenie NBS č. 339/2011 Z. z. z 27. septembra 2010 o vydaní zlatých zberateľských euromincí v nominálnej hodnote 100 eur na pripomenutie nitrianskeho kniežaťa Pribinu pri príležitosti 1 150. výročia jeho úmrtia

Oznámenie NBS č. 234/2011 Z. z. zo 14. júna 2011 o vydaní strieborných zberateľských euromincí v nominálnej hodnote 20 eur s tematikou pamiatkovej rezervácie Trnava

Oznámenie NBS č. 147/2011 Z. z. z 18. apríla 2011 o vydaní strieborných zberateľských euromincí v nominálnej hodnote 10 eur pri príležitosti 100. výročia narodenia Jána Cikkera

Oznámenie NBS č. 78/2011 Z. z. z 15. februára 2011 o vydaní strieborných zberateľských euromincí v nominálnej hodnote 10 eur pri príležitosti 150. výročia prijatia Memoranda národa slovenského

Oznámenie NBS č. 13/2011 Z. z. zo 7. decembra 2010 o vydaní strieborných zberateľských euromincí v nominálnej hodnote 10 eur pri príležitosti 900. výročia vzniku zoborských listín

Oznámenie NBS č. 401/2010 Z. z. z 21. septembra 2010 o vydaní zlatých zberateľských mincí v nominálnej hodnote 100 eur s tematikou Svetové kultúrne dedičstvo – Drevené chrámy v slovenskej časti karpatského oblúka

Oznámenie NBS č. 243/2010 Z. z. z 18. mája 2010 o vydaní strieborných zberateľských mincí v nominálnej hodnote 20 eur s tematikou ochrany prírody a krajiny – Národný park Poloniny

Oznámenie NBS č. 95/2010 Z. z. z 9. marca 2010 o vydaní strieborných zberateľských mincí v nominálnej hodnote 10 eur pri príležitosti 150. výročia narodenia Martina Kukučína

Oznámenie NBS č. 481/2009 Z. z. z 3. novembra 2009 o vydaní strieborných zberateľských mincí v nominálnej hodnote 10 eur s tematikou Svetové kultúrne dedičstvo – Drevené chrámy v slovenskej časti karpatského oblúka

Oznámenie NBS č. 177/2009 Z. z. z 21. apríla 2009 o vydaní strieborných zberateľských mincí v nominálnej hodnote 20 eur s tematikou ochrany prírody a krajiny – Národný park Veľká Fatra

Oznámenie NBS č. 494/2008 Z. z. z 11. novembra 2008 o vydaní strieborných zberateľských mincí v nominálnej hodnote 10 eur pri príležitosti 150. výročia narodenia Aurela Stodolu