en en

Bankovky

Menovou jednotkou Slovenskej republiky bola do 31. decembra 2008 Slovenská koruna (skratka názvu menovej jednotky Sk). V peňažnom obehu bolo sedem bankoviek v nominálnych hodnotách 5 000 Sk, 1 000 Sk, 500 Sk, 200 Sk, 100 Sk, 50 Sk a 20 Sk.

Po vzniku Slovenskej republiky bola daná do obehu prvá bankovka nominálnej hodnoty 50 Sk dňa 29. augusta 1993 a v priebehu roka 1993 boli postupne emitované ďalšie štyri bankovky. Emisia bola ukončená v roku 1995 vydaním 5 000 Sk a 200 Sk bankoviek.

V roku 1995 boli vydané bankovky 20 Sk, 50 Sk a 1 000 Sk (vzor 1995) a v roku 1996 bankovky 100 Sk a 500 Sk (vzor 1996). Pri dotlači boli uskutočnené niektoré úpravy dizajnu a farebnosti bankoviek, ktorých cieľom bolo dosiahnuť ich lepšie rozlíšenie v peňažnom obehu.

Pri dotlači bankoviek v roku 1999 a 2000 bola zvýšená úroveň ochrany bankoviek doplnením ďalších ochranných prvkov. Na 200 Sk, 1 000 Sk a 5 000 Sk bankovke vzoru 1999 a 500 Sk vzoru 2000 je v bankovkovom papieri umiestnený okrem lokalizovaného vodoznaku ďalší vysokosvetlý vodoznak, na rubovej strane je bankovkový papier potiahnutý irizujúcim povlakom, ktorý je potlačený linkami vytvárajúcimi štylizovaný obraz. V kupóne bankoviek sú štylizované prvky vytlačené opticky premenlivou farbou a na 5 000 Sk bankovke je nad metalickou fóliou aplikovaný KINEGRAM® v tvare polmesiaca. Na lícnej strane 1 000 Sk bankovky je do papiera vlisovaná vysokoreflexná fólia zlatej farby.

V decembri 1999 vydala Národná banka Slovenska druhé vydanie všetkých siedmich nominálnych hodnôt bankoviek vzoru 1993 a 1995, ktoré sa od pôvodne vydaných bankoviek odlišujú tým, že v spodnej časti kupónu majú aplikovanú metalizovanú striebornú, resp. zlatú fóliu so symbolom a textom pripomínajúcim rok 2000. Bankovky vytlačené pri príležitosti Bimilénia boli vydané v nasledovnom limitovanom množstve:

Nominálna hodnota20 Sk50 Sk100 Sk200 Sk500 Sk1000 Sk5000 Sk
Počet kusov330 000168 750133 000108 00067 20040 60010 800

Autorom výtvarných návrhov všetkých bankoviek je akademický maliar Jozef Bubák. Bankovky boli vytlačené v siedmich tlačiarňach cenín: BA Banknote (Kanada), Canadian Bank Note Company (Kanada), De La Rue (Veľká Británia), Giesecke & Devrient (Nemecko), Oesterreichische Banknoten und Sicherheitsdruck GmbH, (Rakúsko), François-Charles Oberthur Fiduciaire (Francúzsko) a Polska Wytwórnia Papierow Wartosciowych (Poľská republika).

Na lícnych stranách bankoviek sú vytlačené motívy charakterizujúce významné osobnosti, ktoré v minulosti žili na území dnešnej Slovenskej republiky v rôznych historických obdobiach. Na rubových stranách bankoviek sú zobrazené miesta, ktoré úzko súvisia s ich životom a pôsobením.

Ochranné prvky bankoviek (samostatná tabuľka)