en en

Pamätné mince

Bratislavské korunovácie – 400. výročie korunovácie Mateja II.

hypertextový odkaz

Pamätná zlatá minca v hodnote 5 000 Sk
Autori: Branislav Ronai (averz), Miroslav Ronai (reverz)
Emisia: 16. 9. 2008

Rozlúčka so slovenskou korunou

hypertextový odkaz

Pamätná strieborná minca v hodnote 1000 Sk
Autor: Karol Ličko
Emisia: 01. 12. 2008

Andrej Kmeť – 100. výročie úmrtia

hypertextový odkaz

Pamätná strieborná minca v hodnote 200 Sk
Autor: Štefan Novotný
Emisia: 12. 2. 2008

Ochrana prírody a krajiny – Národný park Nízke Tatry

hypertextový odkaz

Pamätná strieborná minca v hodnote 500 Sk
Autor: Karol Ličko
Emisia: 13. 5. 2008

Jozef Maximilián Petzval – 200. výročie narodenia

hypertextový odkaz

Pamätná strieborná minca v hodnote 200 Sk
Autor: Karol Ličko
Emisia: 09. 01. 2007

Ukončenie výstavby Starej pevnosti v Komárne – 450. výročie

hypertextový odkaz

Pamätná strieborná minca v hodnote 500 Sk
Autori: Karol Ličko (averz), Mária Poldaufová (reverz)
Emisia: 15. 05. 2007

Karol Kuzmány – 200. výročie narodenia

hypertextový odkaz

Pamätná strieborná minca v hodnote 200 Sk
Autor: Mária Poldaufová
Emisia: 26. 9. 2006

Veľkomoravský panovník Mojmír II.

hypertextový odkaz

Pamätná zlatá minca v hodnote 5 000 Sk
Autor: Miroslav Ronai
Emisia: 21. 11. 2006

Bratislavský mier – 200. výročie uzavretia

hypertextový odkaz

Pamätná strieborná minca v hodnote 200 Sk
Autor: Pavel Károly
Emisia: 23. 12. 2005

Ochrana prírody a krajiny – Národný park Muránska planina

hypertextový odkaz

Pamätná strieborná minca v hodnote 500 Sk
Autor: Karol Ličko
Emisia: 30. 3. 2006

Bratislavské korunovácie – 350. výročie korunovácie Leopolda I.

hypertextový odkaz

Pamätná strieborná minca v hodnote 200 Sk
Autor: Mária Poldaufová
Emisia: 13. 7. 2005

Bratislavské korunovácie – 350. výročie korunovácie Leopolda I.

hypertextový odkaz

Pamätná zlatá minca v hodnote 5 000 Sk
Autori: Karol Ličko (averz), Michal Gavula (reverz)
Emisia: 15. 12. 2005

Ján Andrej Segner – 300. výročie narodenia

hypertextový odkaz

Pamätná strieborná minca v hodnote 200 Sk
Autor: Mária Poldaufová
Emisia: 18. 1. 2005

Ochrana prírody a krajiny – Národný park Slovenský kras

hypertextový odkaz

Pamätná strieborná minca v hodnote 500 Sk
Autor: Mária Poldaufová
Emisia: 31. 3. 2005

Svetové dedičstvo UNESCO – Bardejov, mestská pamiatková rezervácia

hypertextový odkaz

Pamätná strieborná minca v hodnote 200 Sk
Autor: Ján Černaj
Emisia: 30. 8. 2004

Svetové dedičstvo UNESCO – Bardejov, mestská pamiatková rezervácie

hypertextový odkaz

Pamätná zlatá minca v hodnote 5 000 Sk
Autor: Milan Virčík
Emisia: 21. 12. 2004

Vstup Slovenskej republiky do Európskej únie

hypertextový odkaz

Pamätná bimetalová zlatá a paládiová minca v hodnote 10 000 Sk
Autori: Štefan Novotný (averz), Ján Černaj (reverz)
Emisia: 3. 5. 2004

Vstup Slovenskej republiky do Európskej únie

hypertextový odkaz

Pamätná strieborná minca v hodnote 200 Sk
Autor: Patrik Kovačovský
Emisia: 3. 5. 2004

Súbor pamätných mincí s motívmi slovenských bankoviek

hypertextový odkaz

Autori: Štefan Novotný (averz), Mária Poldaufová (reverz)
Emisia: 19. 12. 2003

Wolfgang Kempelen – 200. výročie úmrtia

hypertextový odkaz

Pamätná strieborná minca v hodnote 200 Sk
Autor: Miroslav Ronai
Emisia: 15. 3. 2004

Vznik Slovenskej republiky – 10. výročie

hypertextový odkaz

Pamätná strieborná minca v hodnote 1 000 Sk
Autor: akad. soch. Miloš Vavro
Emisia: 19. 5. 2003

Jozef Škultéty – 150. výročie narodenia

hypertextový odkaz

Pamätná strieborná minca v hodnote 200 Sk
Autor: Miroslav Ronai
Emisia: 3. 11. 2003

Vznik Slovenskej republiky – 10. výročie

hypertextový odkaz

Pamätná zlatá a paladiová bimetalová minca v hodnote 10 000 Sk
Autor: Ľudmila Cvengrošová
Emisia: 16. 12. 2002

Imrich Karvaš – 100. výročie narodenia

hypertextový odkaz

Pamätná strieborná minca v hodnote 200 Sk
Autor: Miroslav Ronai
Emisia: 25. 2. 2003

Ľudovít Fulla – 100. výročie narodenia

hypertextový odkaz

Pamätná strieborná minca v hodnote 200 Sk
Autor: Emil Fulka
Emisia: 25. 2. 2002

Svetové dedičstvo UNESCO – Vlkolínec, rezervácia ľudovej architektúry

hypertextový odkaz

Pamätná strieborná minca v hodnote 200 Sk
Autor: Pavel Károly
Emisia: 10. 6. 2002

Alexander Dubček – 80. výročie narodenia

hypertextový odkaz

Pamätná strieborná minca v hodnote 200 Sk
Autori: Anton Gábrik (averz), Ladislav Kozák (reverz)
Emisia: 23. 11. 2001

Svetové dedičstvo UNESCO – Vlkolínec, rezervácia ľudovej architektúry

hypertextový odkaz

Pamätná zlatá minca v hodnote 5 000 Sk
Autor: Mária Poldaufová
Emisia: 12. 12. 2001

Ochrana prírody a krajiny – Národný park Malá Fatra

hypertextový odkaz

Pamätná strieborná minca v hodnote 500 Sk
Autor: Patrik Kovačovský
Emisia: 25. 6. 2001

Začiatok tretieho tisícročia

hypertextový odkaz

Pamätná strieborná minca v hodnote 500 Sk
Autor: Patrik Kovačovský
Emisia: 15. 10. 2001

Juraj Fándly – 250. výročie nariodenia

hypertextový odkaz

Pamätná strieborná minca v hodnote 200 Sk
Autor: Michal Gavula
Emisia: 6. 9. 2000

Začiatok tretieho tisícročia

hypertextový odkaz

Pamätná strieborná, zlatá a platinová trimetalová minca v hodnote 5 000 Sk
Autor: Patrik Kovačovský
Emisia: 20. 12. 2000

Jubilejný rok 2000 – bimilénium

hypertextový odkaz

Pamätná strieborná minca v hodnote 2 000 Sk
Autor: Štefan Novotný
Emisia: 22. 12. 2000

Úmrtie Samuela Mikovíniho – 250. výročie

hypertextový odkaz

Pamätná strieborná minca v hodnote 500 Sk
Autor: Milan Virčík
Emisia: 18. 4. 2000

Razba prvých toliarových mincí v Kremnici – 500. výročie

hypertextový odkaz

Pamätná zlatá minca v hodnote 5 000 Sk
Autor: Ján Černaj
Emisia: 28. 9. 1999

Jubilejný rok 2000 – bimilénium

hypertextový odkaz

Pamätná zlatá minca v hodnote 10 000 Sk
Autor: Štefan Novotný
Emisia: 14. 12. 1999

Razba prvých toliarových mincí v Kremnici – 500. výročie

hypertextový odkaz

Pamätná strieborná minca v hodnote 500 Sk
Autor: Milan Virčík
Emisia: 20. 7. 1999

Založenie Slovenskej filharmónie – 50. výročie

hypertextový odkaz

Pamätná strieborná minca v hodnote 200 Sk
Autor: Michal Gavula
Emisia: 28. 9. 1999

Vyhlásenie Tatranského národného parku – 50. výročie

hypertextový odkaz

Pamätná strieborná minca v hodnote 500 Sk
Autor: Milan Virčík
Emisia: 24. 11. 1998

Pavol Országh Hviezdoslav – 150. výročie narodenia

hypertextový odkaz

Pamätná strieborná minca v hodnote 200 Sk
Autor: Patrik Kovačovský
Emisia: 24. 6. 1999

Ján Smrek – 100. výročie narodenia

hypertextový odkaz

Pamätná strieborná minca v hodnote 200 Sk
Autor: Mária Poldaufová
Emisia: 4. 11. 1998

Svetové dedičstvo UNESCO – Spišský hrad a kultúrne pamiatky jeho okolia

hypertextový odkaz

Pamätná zlatá minca v hodnote 5 000 Sk
Autor: Pavel Károly
Emisia: 18. 11. 1998

Vznik Slovenskej národnej rady a vypuknutie slovenského povstania 1848/1849 – 150. výročie

hypertextový odkaz

Pamätná strieborná minca v hodnote 200 Sk
Autor: Patrik Kovačovský
Emisia: 24. 6. 1998

Svetové dedičstvo UNESCO – Spišský hrad a kultúrne pamiatky jeho okolia

hypertextový odkaz

Pamätná strieborná minca v hodnote 200 Sk
Autor: Milan Virčík
Emisia: 17. 8. 1998

Založenie Slovenskej národnej galérie – 50. výročie

hypertextový odkaz

Pamätná strieborná minca v hodnote 200 Sk
Autor: Milan Virčík
Emisia: 17. 12. 1997

Príchod prvého parného vlaku na Slovensko – 150. výročie

hypertextový odkaz

Pamätná strieborná minca v hodnote 200 Sk
Autor: Milan Virčík
Emisia: 22. 4. 1998

Ochrana prírody a krajiny – Pieninský národný park

hypertextový odkaz

Pamätná strieborná minca v hodnote 500 Sk
Autor: Patrik Kovačovský
Emisia: 22. 7. 1997

Štefan Moyzes – 200. výročie narodenia

hypertextový odkaz

Pamätná strieborná minca v hodnote 200 Sk
Autor: Patrik Kovačovský
Emisia: 17. 10. 1997

Svetozár Hurban Vajanský – 150. výročie narodenia

hypertextový odkaz

Pamätná strieborná minca v hodnote 200 Sk
Autor: Miroslav Tomaška
Emisia: 15. 1. 1997

Svetové dedičstvo  UNESCO – Banská Štiavnica a technické pamiatky jej okolia

hypertextový odkaz

Pamätná strieborná minca v hodnote 200 Sk
Autor: Milan Virčík
Emisia: 24. 4. 1997

Móric Beňovský – 250. výročie narodenia

hypertextový odkaz

Pamätná strieborná minca v hodnote 200 Sk
Autor: Miroslav Rónai
Emisia: 26. 9. 1996

Svetové dedičstvo UNESCO – Banská Štiavnica a technické pamiatky jej okolia

hypertextový odkaz

Pamätná zlatá minca v hodnote 5 000 Sk
Autor: Milan Virčík
Emisia: 13. 12. 1996

Usporiadanie 1. novodobých olympijských hier – 100. výročie a prvá účasť Slovenska na letných olympijských hrách

hypertextový odkaz

Pamätná strieborná minca v hodnote 200 Sk
Autor: Imrich Svitana
Emisia: 31. 5. 1996

Otvorenie prevádzky ozubnicovej železnice na trati Štrba – Štrbské Pleso – 100. výročie

hypertextový odkaz

Pamätná strieborná minca v hodnote 200 Sk
Autor: Vojtech Pohanka
Emisia: 19. 8. 1996

Samuel Jurkovič – 200. výročie narodenia

hypertextový odkaz

Pamätná strieborná minca v hodnote 200 Sk
Autor: Patrik Kovačovský
Emisia: 5. 2. 1996

Jozef Cíger Hronský – 100. výročie narodenia

hypertextový odkaz

Pamätná strieborná minca v hodnote 200 Sk
Autor: Patrik Kovačovský
Emisia: 1. 7. 1996

Rok ochrany európskej prírody

hypertextový odkaz

Pamätná strieborná minca v hodnote 200 Sk
Autor: Miroslav Ronai
Emisia: 4. 9. 1995

Začatie premávky prvej električky na Slovensku v Bratislave – 100. výročie

hypertextový odkaz

Pamätná strieborná minca v hodnote 200 Sk
Autor: Patrik Kovačovský
Emisia: 4. 10. 1995

Pavol Jozef Šafárik – 200. výročie narodenia

hypertextový odkaz

Pamätná strieborná minca v hodnote 200 Sk
Autor: Patrik Kovačovský
Emisia: 26. 5. 1995

Mikuláš Galanda – 100. výročie narodenia

hypertextový odkaz

Pamätná strieborná minca v hodnote 200 Sk
Autor: Vojtech Pohanka
Emisia: 2. 8. 1995

Veľkomoravský panovník Svätopluk – 1100. výročie úmrtia

hypertextový odkaz

Pamätná zlatá minca v hodnote 5 000 Sk
Autor: Vojtech Pohanka
Emisia: 21. 12. 1994

Ochrana prírody a krajiny – Národný park Slovenský raj

hypertextový odkaz

Pamätná strieborná minca v hodnote 500 Sk
Autor: Imrich Svitana
Emisia: 10. 4. 1995

Janko Alexy – 100. výročie narodenia

hypertextový odkaz

Pamätná strieborná minca v hodnote 200 Sk
Autor: Štefan Novotný
Emisia: 1. 7. 1994

Vylodenie spojeneckých vojsk v Normandii a ozbrojené protifašistické vystúpenie slovenského národa – 50. výročie

hypertextový odkaz

Pamätná strieborná minca v hodnote 200 Sk
Autor: Imrich Svitana
Emisia: 25. 8. 1994

Ján Kollár – 200. výročie narodenia

hypertextový odkaz

Pamätná strieborná minca v hodnote 200 Sk
Autor: Vojtech Pohanka
Emisia: 26. 1. 1993

Založenie Medzinárodného olympijského výboru – 100. výročie a prvá účasť SR na olympijských hrách

hypertextový odkaz

Pamätná strieborná minca v hodnote 200 Sk
Autor: Miroslav Ronai
Emisia: 18. 2. 1994

Vznik Slovenskej republiky

hypertextový odkaz

Pamätná strieborná minca v hodnote 100 Sk
Autor: Štefan Novotný
Emisia: 1. 9. 1993

Kodifikácia spisovnej slovenčiny – 150. výročie

hypertextový odkaz

Pamätná strieborná minca v hodnote 200 Sk
Autor: Miroslav Ronai
Emisia: 6. 12. 1993