en en

Bankovka 100 Sk

100 Sk

(vzor 1993)
(vzor 1996)

Rozmer bankovky: 71 x 140 mm ± 1,5 mm
Autor výtvarného návrhu: akad. maliar Jozef Bubák
Autor ryteckého prepisu: Václav Fajt
Výrobca: Thomas De La Rue, Zeitun, Malta (1993, 1996, 1997),
Od roku 1999 De La Rue, Zeitun, Malta (1999, 2001),
Polska Wytwornia Papierow Wartosciowych, Varšava, Poľsko (2004).

lícna strana bankovky

Na lícnej strane bankovky je zobrazená Madona podľa plastiky z oltára Narodenia v kostole svätého Jakuba v Levoči. Autorom gotickej plastiky je významný stredoveký sochár a rezbár Majster Pavol.

rubová strana bankovky

Na rubovej strane bankovky je miesto pôsobenia Majstra Pavla – Levoča s dvoma dominantami, kostolom svätého Jakuba a historickou radnicou. Týmto motívom sa prelína vyobrazenie svorníka zo sakristie starého minoritského kostola v Levoči.

Ochranné prvky