en en

Svetové dedičstvo UNESCO – Vlkolínec, rezervácia ľudovej architektúry

Pamätná strieborná minca v nominálnej hodnote 200 Sk

Bankovky a mince, Svetové dedičstvo UNESCO – Vlkolínec, rezervácia ľudovej architektúry
Bankovky a mince, Svetové dedičstvo UNESCO – Vlkolínec, rezervácia ľudovej architektúry

V roku 1972 prijala Generálna konferencia UNESCO Dohovor o ochrane svetového kultúrneho a prírodného dedičstva s ambíciou chrániť mimoriadne hodnoty, dôležité pre celé ľudstvo. Na jeho základe sa do Zoznamu svetového dedičstva zapisujú najvýznamnejšie lokality a objekty sveta. V súčasnosti je v ňom zahrnutých päť slovenských lokalít, medzi nimi aj Vlkolínec, pamiatková rezervácia ľudovej architektúry.

Osada leží na severe Slovenska na svahoch Veľkej Fatry a je časťou Ružomberka. Tvorí pozoruhodne zachovaný sídelný komplex s drevenou zrubovou architektúrou, typickou pre horské a podhorské oblasti, pričom z hľadiska jeho homogénnosti nie je vo svete známy iný podobný celok. Nachádza sa tu 45 autentických usadlostí s množstvom archaických konštrukčných prvkov. Medzi zástavbou domov sa osobitne vyníma zvonica z roku 1770 a studňa z roku 1860.

 • Popis mince

  Lícna strana:
  Na líci mince je dominantným motívom typický zrubový obytný dom so šindľovou strechou, v spodnej časti doplnený zobrazením priečneho rezu dreva s letokruhmi – symbolu základného stavebného materiálu sídla. V pravej hornej časti je umiestnený štátny znak, pod ním rok razby 2002 a pri spodnom okraji mince je názov štátu SLOVENSKÁ REPUBLIKA.

  Rubová strana:
  Na rube mince je stvárnená zrubová zvonica, jedna zo stavieb tvoriacich charakteristickú scenériu Vlkolínca. Jej pozadie v hornej časti vytvára priečny rez dreva s letokruhmi a nápis SVETOVÉ DEDIČSTVO UNESCO. Pri zvonici vpravo je nápis VLKOLÍNEC, pod ním nominálna hodnota mince 200 Sk, vľavo sú štylizované značky autora výtvarného návrhu mince Pavla Károlyho a značka Mincovne Kremnica.

 • Údaje o minci
  Autor:Pavel Károly
  Materiál:Ag 750, Cu 250
  Hmotnosť:20 g
  Priemer:34 mm
  Hrana:nápis do hĺbky: „WORLD HERITAGE – PATRIMOINE MONDIAL“
  Výrobca:Mincovňa Kremnica (Slovenská republika)
  Rytec:Dalibor Schmidt
  Náklad:14 300 ks
  z toho v proof vyhotovení: 2 800 ks
  Demonetizované:900 v bežnom vyhotovení (rok 2006)