en en

Svetové dedičstvo UNESCO - Banská Štiavnica a technické pamiatky jej okolia

Pamätná strieborná minca v hodnote 200 Sk

Banská Štiavnica, najstaršie banské mesto na Slovensku, mala dominantné postavenie v Európe už začiatkom 13. storočia. Na listine vydanej už v roku 1275 sa zachovala najstaršia známa mestská pečať v stredovekom Uhorsku. Od 13. do 19. storočia bola jedným z najvýznamnejších stredísk ťažby zlata a striebra a súčasne najvýznamnejším centrom banskej vedy, techniky a školstva. V meste a jeho okolí bol v 18. storočí dobudovaný najdômyselnejší banský vodohospodársky systém na svete s progresívnou banskou, úpravníckou a vodočerpacou technikou. Svetový význam dosiahla zásluhou Banskej akadémie (1762-1919), ktorú tu zriadila panovníčka Mária Terézia ako prvú svojho druhu na svete. Pre jedinečné architektonické pamiatky ju roku 1950 vyhlásili za mestskú pamiatkovú rezerváciu. Banská Štiavnica a technické pamiatky jej okolia boli v decembri 1993 zapísané do Zoznamu svetového dedičstva UNESCO.

Popis mince

Lícna strana

Lícna strana:
Na líci mince je vyobrazený banský vodoťažný vahadlový stroj, skonštruovaný Jozefom Karolom Hellom a postavený v roku 1738 na šachte Siegliesberg.

Rubová strana

Rubová strana:
Na rube sú vyobrazené architektonické dominanty mestskej pamiatkovej rezervácie Banskej Štiavnice. Pri pravom okraji mince je mariánsky stĺp, uprostred komplex stavieb Kalvárie a v ľavej časti kostol Nanebovzatia Panny Márie. Vľavo dole je zobrazený erb mesta.

Autor:Ing. Milan Virčík
Materiál:Ag 750, Cu 250
Hmotnosť:20 g
Priemer:34 mm
Hrana:nápis vo francúzskom a anglickom jazyku:
„PATRIMOINE MONDIAL – WORLD HERITAGE“
Výrobca:Mincovňa Kremnica (Slovenská republika)
Náklad:18 200 ks
z toho v proof vyhotovení: 1 700 ks
Demonetizované:1 900 v bežnom vyhotovení (rok 2006)