en en

Svetové dedičstvo UNESCO – Banská Štiavnica a technické pamiatky jej okolia

Pamätná strieborná minca v nominálnej hodnote 200 Sk

Bankovky a mince, Svetové dedičstvo UNESCO – Banská Štiavnica a technické pamiatky jej okolia
Bankovky a mince, Svetové dedičstvo UNESCO – Banská Štiavnica a technické pamiatky jej okolia

Banská Štiavnica, najstaršie banské mesto na Slovensku, mala dominantné postavenie v Európe už začiatkom 13. storočia. Na listine vydanej už v roku 1275 sa zachovala najstaršia známa mestská pečať v stredovekom Uhorsku. Od 13. do 19. storočia bola jedným z najvýznamnejších stredísk ťažby zlata a striebra a súčasne najvýznamnejším centrom banskej vedy, techniky a školstva. V meste a jeho okolí bol v 18. storočí dobudovaný najdômyselnejší banský vodohospodársky systém na svete s progresívnou banskou, úpravníckou a vodočerpacou technikou. Svetový význam dosiahla zásluhou Banskej akadémie (1762 – 1919), ktorú tu zriadila panovníčka Mária Terézia ako prvú svojho druhu na svete. Pre jedinečné architektonické pamiatky ju roku 1950 vyhlásili za mestskú pamiatkovú rezerváciu. Banská Štiavnica a technické pamiatky jej okolia boli v decembri 1993 zapísané do Zoznamu svetového dedičstva UNESCO.

 • Popis mince

  Lícna strana:
  Na líci mince je vyobrazený banský vodoťažný vahadlový stroj, skonštruovaný Jozefom Karolom Hellom a postavený v roku 1738 na šachte Siegliesberg.

  Rubová strana:
  Na rube sú vyobrazené architektonické dominanty mestskej pamiatkovej rezervácie Banskej Štiavnice. Pri pravom okraji mince je mariánsky stĺp, uprostred komplex stavieb Kalvárie a v ľavej časti kostol Nanebovzatia Panny Márie. Vľavo dole je zobrazený erb mesta.

 • Údaje o minci
  Autor:Ing. Milan Virčík
  Materiál:Ag 750, Cu 250
  Hmotnosť:20 g
  Priemer:34 mm
  Hrana:nápis vo francúzskom a anglickom jazyku:
  „PATRIMOINE MONDIAL – WORLD HERITAGE“
  Výrobca:Mincovňa Kremnica (Slovenská republika)
  Náklad:18 200 ks
  z toho v proof vyhotovení: 1 700 ks
  Demonetizované:1 900 ks v bežnom vyhotovení (rok 2006)