en en

Samuel Jurkovič - 200. výročie narodenia

Pamätná strieborná minca v hodnote 200 Sk

Významným obdobím v histórii Slovenska sú štyridsiate roky 19. storočia, kedy vyvrcholila snaha skupiny slovenskej inteligencie o konštituovanie novodobého slovenského národa a dosiahnutie jeho svojbytnosti. Významným predstaviteľom tejto skupiny bol učiteľ Samuel Jurkovič (9.2.1796 – 13.7.1873 Brezová pod Bradlom), národovec a bojovník za hospodárske povznesenie slovenského ľudu. Ako všestranne činný kultúrno-osvetový pracovník sa zaslúžil o zvýšenie úrovne dedinských škôl, stál pri zrode čitateľských spolkov a knižníc pre široké ľudové vrstvy. Založil Slovenské národné divadlo nitranské, ktoré sa stalo na dlhú dobu vzorom pre rozvíjajúce sa slovenské ochotnícke divadelníctvo. V celoeurópskom kontexte je významný vznik Spolku gazdovského v Sobotišti, ktorý založil v roku 1845 ako prvé svojpomocné úverové družstvo na európskom kontinente, čím sa natrvalo zapísal do dejín svetového družstevníctva.

Popis mince

Lícna strana

Lícna strana:
V obdĺžniku, vytvorenom vodorovnými linkami, je vľavo umiestnený štátny znak Slovenskej republiky. V pravej časti je abstraktná kruhová kompozícia so zakomponovaným motívom obilného klasu. V dvoch riadkoch nad a pod obdĺžnikom je uvedený názov štátu.

Rubová strana

Rubová strana:
Na mincovom poli vľavo je portrét S. Jurkoviča. V pravej časti je vodorovnými linkami vytvorený obdĺžnik, zasahujúci až do portrétu. V pravej časti je abstraktná polkruhová kompozícia. Nad obdĺžnikom je označenie nominálnej hodnoty, pod ním nápis „Samuel Jurkovič“ a roky jeho narodenia a úmrtia.

Autor:akademický sochár Patrik Kovačovský
Materiál:Ag 750, Cu 250
Hmotnosť:20 g
Priemer:34 mm
Hrana:nápis: „V službách národa“
Výrobca:Mincovňa Kremnica (Slovenská republika)
Náklad:27 600 ks
z toho v proof vyhotovení: 1 600 ks
Demonetizované:10 700 v bežnom vyhotovení (rok 2002)
400 v bežnom vyhotovení (rok 2006)