en en

Vylodenie spojeneckých vojsk v Normandii a ozbrojené protifašistické vystúpenie slovenského národa – 50. výročie

Pamätná strieborná minca v nominálnej hodnote 200 Sk

Bankovky a mince, Vylodenie spojeneckých vojsk v Normandii a ozbrojené protifašistické vystúpenie slovenského národa – 50. výročie
Bankovky a mince, Vylodenie spojeneckých vojsk v Normandii a ozbrojené protifašistické vystúpenie slovenského národa – 50. výročie

Druhá svetová vojna bola najrozsiahlejším a najničivejším vojnovým konfliktom v dejinách ľudstva. Postupne bolo do nej zatiahnutých 61 krajín a straty na ľudských životoch prekročili 50 mil. obetí.

Vylodenie spojencov v Normandii, pod krycím menom operácia Overlord alebo D-Day, sa uskutočnilo 6. 6. 1944. Bola to najväčšia vzdušná a námorná operácia druhej svetovej vojny, znamenala otvorenie druhého frontu v Európe a významne urýchlila ukončenie druhej svetovej vojny. Na operácii sa zúčastnili aj Slováci v rámci štyroch československých leteckých jednotiek.

Slovenské národné povstanie vypuklo 29. 8. 1944 a bolo jednou z najvýznamnejších vojenských akcií v nemeckom zázemí, ktorou sa Slováci pripojili k spojencom protihitlerovskej koalície. Jeho hlavnú bojovú silu tvorila šesdesiattisícová armáda a partizáni, ktorí dva mesiace udržiavali vo svojej moci územie stredného Slovenska.

 • Popis mince

  Lícna strana:
  Hlavným motívom je silueta letiaceho vtáka v tvare písmena V. Plocha jeho krídiel je vyplnená lipovými listami, symbolom slovanskej vzájomnosti. Do stredu hornej časti krídiel je vklinený štátny znak Slovenskej republiky, nad ním je bojové heslo MOR HO! V mincovom poli je uvedený názov štátu „SLOVENSKÁ REPUBLIKA“, dátum začatia Slovenského národného povstania, nominálna hodnota a letopočet razby.

  Rubová strana:
  Na mincovom poli je zobrazená silueta lietadla v tvare písmena V po stranách s výsostnými znakmi a identifikačnými terčami spojeneckých vojsk. V strede písmena je znak 312. československej stíhacej perute vo Veľkej Británii. Pod ním je dátum vylodenia spojeneckých vojsk vo Francúzsku, nad ním nápis D-Day. Pri dolnom okraji sú zobrazené štylizované vlny, v strede so siluetami ponárajúcich sa zostrelených nepriateľských lietadiel v tvare V.

 • Údaje o minci
  Autor:akad. soch. Imrich Svitana
  Materiál:Ag 750, Cu 250
  Hmotnosť:20 g
  Priemer:34 mm
  Hrana:nápis: „SLOVÁCI PROTI FAŠIZMU“
  Výrobca:Mincovňa Kremnica (Slovenská republika)
  Náklad:37 600 ks
  z toho v proof vyhotovení: 2 600 ks
  Demonetizované:10 150 ks v bežnom vyhotovení (rok 2002)
  400 ks v bežnom vyhotovení (rok 2006)