en en

Pavol Országh Hviezdoslav - 150. výročie narodenie

Pamätná strieborná minca v hodnote 200 Sk

Pavol Országh Hviezdoslav (2.2.1849 – 8.11.1921) – básnik, dramatik a prekladateľ, patrí medzi najvýznamnejších predstaviteľov slovenskej literatúry. Svojou tvorbou položil základy moderného slovenského básnictva.

Je autorom široko koncipovaných cyklov reflexívnej, prírodnej, občianskej a intímnej lyriky (Žalmy a hymny, Prechádzky jarom, Prechádzky letom, Letorosty, Dozvuky, Krvavé sonety) a epických skladieb, ktoré zobrazujú život dedinského ľudu a slovenského zemianstva (Hájnikova žena, Ežo Vlkolinský, Gábor Vlkolinský). Samostatný okruh v jeho tvorbe tvorí biblická epika, spoločensky a filozoficky aktualizujúca biblické námety (Agar, Ráchel, Kain, Vianoce, Sen Šalamúnov). Najvýznamnejším dramatickým dielom je tragédia Herodes a Herodias s hlbokou filozofickou náplňou, ktorá predstavuje jeden z vrcholov slovenskej dramatickej tvorby. Mimoriadny význam majú aj Hviezdoslavove majstrovské preklady z diel svetovej literatúry.

Popis mince

Lícna strana

Lícna strana:
Na líci mince je v náznaku zobrazená štylizovaná ženská tvár vytvorená korunami stromov a hviezdami. Názov štátu SLOVENSKÁ REPUBLIKA, uvedený v opise, je pri hornom okraji rozdelený štátnym znakom, po stranách ktorého je v rozdelenom riadku letopočet razby 1999. Pri spodnom okraji mince je označenie nominálnej hodnoty.

Rubová strana

Rubová strana:
Na rube mince je zobrazený portrét Pavla Országha Hviezdoslava, okolo ktorého je v opise letopočet 1849, označujúci rok jeho narodenia, nápis PAVOL ORSZÁGH HVIEZDOSLAV a letopočet 1921, označujúci rok jeho úmrtia.

Autor:Mgr. art. Patrik Kovačovský
Materiál:Ag 750, Cu 250
Hmotnosť:20 g
Priemer:34 mm
Hrana:nápis: „HEROLD SVITAJÚCICH ČASOV“
Výrobca:Mincovňa Kremnica (Slovenská republika)
Náklad:14 100 ks
z toho v proof vyhotovení: 1 400 ks
Demonetizované:800 v bežnom vyhotovení (rok 2006)