en en

Založenie Slovenskej národnej galérie – 50. výročie

Pamätná strieborná minca v nominálnej hodnote 200 Sk

Bankovky a mince, Založenie Slovenskej národnej galérie – 50. výročie
Bankovky a mince, Založenie Slovenskej národnej galérie – 50. výročie

Slovenská národná galéria (SNG) vznikla v roku 1948 ako vrcholná štátna umeleckohistorická, zberateľská, vedeckovýskumná a kultúrnovýchovná inštitúcia. Jej činnosť sa zameriava na akvizíciu, výskum, ochranu, reštaurovanie a prezentáciu kultúrneho dedičstva vo všetkých výtvarných disciplínach. Spočiatku sa akvizičná činnosť orientovala najmä na maliarstvo, sochárstvo, kresbu a grafiku, neskôr sa rozšírila o artefakty úžitkového a insitného umenia, o oblasť scénografie, umeleckej fotografie, architektúry a o kolekciu intermediálnych tendencií.

SNG vydáva množstvo umenovednej literatúry. K dispozícii má najväčšiu umenovednú knižnicu na Slovensku, archív výtvarného umenia a centrálny katalóg. Sídli v neskorobarokovej budove na dunajskom nábreží v Bratislave.

 • Popis mince

  Lícna strana:
  Na líci mince je vyobrazená tabuľová maľba levočského maliara „Madona s Ježiškom z Popradu“ zo zbierok gotického umenia SNG, názov štátu SLOVENSKÁ REPUBLIKA a štátny znak.

  Rubová strana:
  Na rube mince je vyobrazený barokový obraz s tematikou z antickej mytológie „Dcéry kráľa Lykoméda“ od talianskych maliarov Giovanniho Coliho a Filippa Gherardiho zo zbierok európskeho umenia SNG, text SLOVENSKÁ NÁRODNÁ GALÉRIA, letopočty označujúce rok založenia a rok 50. výročia SNG: 1948 – 1998.

 • Údaje o minci
  Autor:Ing. Milan Virčík
  Materiál:Ag 750, Cu 250
  Hmotnosť:20 g
  Priemer:34 mm
  Hrana:nápis „GOTIKA A BAROK V ZBIERKACH SNG“
  Výrobca:Mincovňa Kremnica (Slovenská republika)
  Náklad:16 600 ks
  z toho v proof vyhotovení: 1 600 ks
  Demonetizované:700 v bežnom vyhotovení (rok 2006)