en en

Pavol Jozef Šafárik – 200. výročie narodenia

Pamätná strieborná minca v nominálnej hodnote 200 Sk

Bankovky a mince, Pavol Jozef Šafárik – 200. výročie narodenia
Bankovky a mince, Pavol Jozef Šafárik – 200. výročie narodenia

Pavol Jozef Šafárik (13. 5. 1795 Kobeliarov – 26. 5. 1861 Praha), spisovateľ, literárny historik, jazykovedec a etnograf bol vedúcou osobnosťou slovenskej a českej vedy v období národného obrodenia. Pôsobil ako riaditeľ a profesor na srbskom gymnáziu v Novom Sade, neskôr ako redaktor v Prahe. Od roku 1848 bol riaditeľom univerzitnej knižnice a mimoriadnym profesorom slovanskej filológie na pražskej univerzite. Výsledkom intenzívneho štúdia a výskumu staroslovienskej kultúry a dejín slovanských národov je rozsiahle dielo Dejiny slovanskej reči a literatúry všetkých nárečí, práce O pôvode Slovanov, Slovanské starožitnosti a Slovanský národopis. V týchto dielach bojoval proti podceňujúcemu postoju k Slovanom v cudzích odborných prácach, informoval o bohatej histórii, kultúre, literatúre a jazykoch slovanských národov.

 • Popis mince

  Lícna strana:
  Uprostred mincového poľa je vyobrazený štátny znak Slovenskej republiky, okolo ktorého vytvára tvar štvorca nápis „SLOVENSKÁ REPUBLIKA“. Pri spodnom okraji je umiestnený letopočet razby.

  Rubová strana:
  Na mincovom poli je centrálne umiestnený portrét Pavla Jozefa Šafárika, okolo neho je v štvorcovej kompozícii umiestnený nápis tvorený menom a priezviskom portrétovaného a nominálnou hodnotou. Vľavo od portrétu sú uvedené letopočty narodenia a úmrtia P. J. Šafárika.

 • Údaje o minci
  Autor:akad. soch. Patrik Kovačovský
  Materiál:Ag 750, Cu 250
  Hmotnosť:20 g
  Priemer:34 mm
  Hrana:nápis: „ZAKLADATEĽ VEDECKEJ SLAVISTIKY“
  Výrobca:Mincovňa Kremnica (Slovenská republika)
  Náklad:26 500 ks
  z toho v proof vyhotovení: 1 500 ks
  Demonetizované:8 700 ks v bežnom vyhotovení (rok 2002)
  600 ks v bežnom vyhotovení (rok 2006)