en en

Pavol Jozef Šafárik - 200. výročie narodenia

Pamätná strieborná minca v hodnote 200 Sk

Pavol Jozef Šafárik (13.5.1795 Kobeliarov – 26.5.1861 Praha), spisovateľ, literárny historik, jazykovedec a etnograf bol vedúcou osobnosťou slovenskej a českej vedy v období národného obrodenia. Pôsobil ako riaditeľ a profesor na srbskom gymnáziu v Novom Sade, neskôr ako redaktor v Prahe. Od roku 1848 bol riaditeľom univerzitnej knižnice a mimoriadnym profesorom slovanskej filológie na pražskej univerzite. Výsledkom intenzívneho štúdia a výskumu staroslovienskej kultúry a dejín slovanských národov je rozsiahle dielo Dejiny slovanskej reči a literatúry všetkých nárečí, práce O pôvode Slovanov, Slovanské starožitnosti a Slovanský národopis. V týchto dielach bojoval proti podceňujúcemu postoju k Slovanom v cudzích odborných prácach, informoval o bohatej histórii, kultúre, literatúre a jazykoch slovanských národov.

Popis mince

Lícna strana

Lícna strana:
Uprostred mincového poľa je vyobrazený štátny znak Slovenskej republiky, okolo ktorého vytvára tvar štvorca nápis „SLOVENSKÁ REPUBLIKA“. Pri spodnom okraji je umiestnený letopočet razby.

Rubová strana

Rubová strana:
Na mincovom poli je centrálne umiestnený portrét Pavla Jozefa Šafárika, okolo neho je v štvorcovej kompozícii umiestnený nápis tvorený menom a priezviskom portrétovaného a nominálnou hodnotou. Vľavo od portrétu sú uvedené letopočty narodenia a úmrtia P.J. Šafárika.

Autor:akademický sochár Patrik Kovačovský
Materiál:Ag 750, Cu 250
Hmotnosť:20 g
Priemer:34 mm
Hrana:nápis: „ZAKLADATEĽ VEDECKEJ SLAVISTIKY“
Výrobca:Mincovňa Kremnica (Slovenská republika)
Náklad:26 500 ks
z toho v proof vyhotovení: 1 500 ks
Demonetizované:8 700 v bežnom vyhotovení (rok 2002)
600 v bežnom vyhotovení (rok 2006)