en en

Ľudovít Fulla – 100. výročie narodenia

Pamätná strieborná minca v nominálnej hodnote 200 Sk

Bankovky a mince, Ľudovít Fulla – 100. výročie narodenia
Bankovky a mince, Ľudovít Fulla – 100. výročie narodenia

Ľudovít Fulla (27. 2. 1902 – 21. 4. 1980) – maliar, grafik, ilustrátor, scénograf a výtvarný pedagóg, patrí k najvýznamnejším predstaviteľom slovenského výtvarného umenia 20. storočia. Je autorom, ktorého tvorba mala zásadný význam pre konštituovanie slovenskej výtvarnej moderny. Jeho výtvarný prejav je charakteristický vlastnou poetikou obrazu opierajúcou sa o plošnosť a dekoratívnosť, o znalosť ľudového umenia, východoslovanského ikonopisu i svetovej moderny. Zúčastnil sa mnohých medzinárodných výstav a výrazne prispel k prezentácii slovenského umenia. Je držiteľom viacerých domácich i zahraničných ocenení. Obrazu Pieseň a práca bola na Svetovej výstave v Paríži (1937) udelená Grand Prix a podľa neho vytvorený gobelín získal zlatú medailu na Svetovej výstave EXPO 58 v Bruseli. Medzinárodné úspechy dosiahol aj ako autor avantgardných scénických návrhov a ilustrácií kníh pre deti a mládež. Galéria Ľudovíta Fullu v Ružomberku so stálou expozíciou jeho tvorby je súčasťou Slovenskej národnej galérie.

 • Popis mince

  Lícna strana:
  Na líci mince je v pravej hornej časti umiestnený štátny znak a letopočet razby 2002, pod nimi je detail z obrazu Pieseň a práca – motív letiaceho fujaráša. V ľavej časti je zobrazený motív z grafického listu Černoška. Pri spodnom okraji mince je názov štátu SLOVENSKÁ REPUBLIKA.

  Rubová strana:
  Na rube mince je zobrazený portrét Ľudovíta Fullu s charakteristickými prvkami jeho tvorby v pozadí, s rokmi narodenia a úmrtia 1902 – 1980 a faksimile podpisu. V strede pri pravom okraji mince je uvedená jej nominálna hodnota 200 Sk. Značka Mincovne Kremnica a štylizované iniciálky autora výtvarného návrhu mince akademického maliara Emila Fulku sú vľavo od portrétu pri spodnom okraji mince.

 • Údaje o minci
  Autor:akad. mal. Emil Fulka
  Materiál:Ag 750, Cu 250
  Hmotnosť:20 g
  Priemer:34 mm
  Hrana:nápis: „ĽUDOVÍT FULLA – MALIAR – GRAFIK – ILUSTRÁTOR“, pred ktorým je deliaca značka v tvare maliarskej palety
  Výrobca:Mincovňa Kremnica (Slovenská republika)
  Rytec:Filip Kuzmín
  Náklad:13 700 ks
  z toho v proof vyhotovení: 2 400 ks
  Emisia:25. 2. 2002
  Demonetizované:1 800 v bežnom vyhotovení (rok 2006)