en en

Štefan Moyzes - 200. výročie narodenia

Pamätná strieborná minca v hodnote 200 Sk

Štefan Moyzes (24.10.1797 – 5.7.1869) – významná osobnosť slovenského národného a kultúrneho života druhej polovice 19. storočia, banskobystrický biskup, prvý predseda Matice slovenskej a nositeľ idey všeslovanskej vzájomnosti. Osobnou intervenciou u panovníka Františka Jozefa I. sa zaslúžil o vybudovanie celonárodnej kultúrnej inštitúcie – Matice slovenskej v roku 1863. Orientoval sa na rozvoj národnej vedy a vzdelania, pričinil sa o rozvoj banskobystrického a ďaľších troch slovenských gymnázií. Výrazne zasiahol aj do chorvátskeho národného života. Bol členom prvej chorvátskej krajinskej vlády a priekopníkom chorvátskej žurnalistiky.

Popis mince

Lícna strana

Lícna strana:
Na líci je znázornená koruna stromu a názov Slovenská republika. V kmeni a korune stromu je zakomponovaný dvojkríž, pod koreňmi stromu je zobrazený štátny znak.

Rubová strana

Rubová strana:
Na rube mince je meno a priezvisko Štefana Moyzesa, v kruhu jeho portrét, letopočet narodenia a úmrtia, pod nim je otvorená kniha, symbol vzdelanosti.

Autor:akademický sochár Patrik Kovačovský
Materiál:Ag 750, Cu 250
Hmotnosť:20 g
Priemer:34 mm
Hrana:nápis „PRVÝ PREDSEDA MATICE SLOVENSKEJ“
Výrobca:Mincovňa Kremnica (Slovenská republika)
Náklad:16 400 ks
z toho v proof vyhotovení: 1 500 ks
Demonetizované:2 900 v bežnom vyhotovení (rok 2006)