en en

Štefan Moyzes – 200. výročie narodenia

Pamätná strieborná minca v nominálnej hodnote 200 Sk

Bankovky a mince, Štefan Moyzes – 200. výročie narodenia
Bankovky a mince, Štefan Moyzes – 200. výročie narodenia

Štefan Moyzes (24. 10. 1797 – 5. 7. 1869) – významná osobnosť slovenského národného a kultúrneho života druhej polovice 19. storočia, banskobystrický biskup, prvý predseda Matice slovenskej a nositeľ idey všeslovanskej vzájomnosti. Osobnou intervenciou u panovníka Františka Jozefa I. sa zaslúžil o vybudovanie celonárodnej kultúrnej inštitúcie – Matice slovenskej v roku 1863. Orientoval sa na rozvoj národnej vedy a vzdelania, pričinil sa o rozvoj banskobystrického a ďaľších troch slovenských gymnázií. Výrazne zasiahol aj do chorvátskeho národného života. Bol členom prvej chorvátskej krajinskej vlády a priekopníkom chorvátskej žurnalistiky.

 • Popis mince

  Lícna strana:
  Na líci je znázornená koruna stromu a názov Slovenská republika. V kmeni a korune stromu je zakomponovaný dvojkríž, pod koreňmi stromu je zobrazený štátny znak.

  Rubová strana:
  Na rube mince je meno a priezvisko Štefana Moyzesa, v kruhu jeho portrét, letopočet narodenia a úmrtia, pod nim je otvorená kniha, symbol vzdelanosti.

 • Údaje o minci
  Autor:akad. soch. Patrik Kovačovský
  Materiál:Ag 750, Cu 250
  Hmotnosť:20 g
  Priemer:34 mm
  Hrana:nápis „PRVÝ PREDSEDA MATICE SLOVENSKEJ“
  Výrobca:Mincovňa Kremnica (Slovenská republika)
  Náklad:16 400 ks
  z toho v proof vyhotovení: 1 500 ks
  Demonetizované:2 900 ks v bežnom vyhotovení (rok 2006)