en en

Svetozár Hurban Vajanský - 150. výročie narodenia

Pamätná strieborná minca v hodnote 200 Sk

Spisovateľ Svetozár Hurban Vajanský (16.1.1847 Hlboké – 17.8.1916 Martin) bol popredným predstaviteľom slovenského verejného života na prelome 19. a 20. storočia, nositeľom idey národného oslobodenia a slovanskej vzájomnosti v časoch vrcholiaceho útlaku Slovákov v Uhorsku. Zbierkou Tatry a more výrazne podnietil nástup realizmu v slovenskej poézii. V novelách (Letiace tiene, Pustokvet, Blížence) a románoch (Suchá ratolesť, Koreň a výhonky, Kotlín) sa zaoberal súčasnou spoločenskou problematikou. Svojou redaktorskou činnosťou, publicistikou a umeleckou kritikou v oblasti literatúry, ale aj výtvarného umenia a divadelníctva, ovplyvnil celé generácie slovenských umelcov, intelektuálov a politikov.

Popis mince

Lícna strana

Lícna strana:
Uprostred mincového poľa je vyobrazený štátny znak Slovenskej republiky. Okolo neho je v kruhopise uvedená nominálna hodnota a názov peňažnej jednotky a v kruhopise pri okraji mince názov štátu „SLOVENSKÁ REPUBLIKA“ a letopočet razby.

Rubová strana

Rubová strana:
Na mincovom poli je centrálne umiestnený fragment portrétu Svetozára Hurbana Vajanského. Od portrétu vpravo je v opise uvedené jeho meno a priezvisko, rok narodenia a úmrtia.

Autor:akademický sochár Miroslav Tomaška
Materiál:Ag 750, Cu 250
Hmotnosť:20 g
Priemer:34 mm
Hrana:nápis: „SPISOVATEĽ – KRITIK – NOVINÁR – POLITIK“
Výrobca:Mincovňa Kremnica (Slovenská republika)
Náklad:19 200 ks
z toho v proof vyhotovení: 1 800 ks
Demonetizované:4 000 v bežnom vyhotovení (rok 2002)
600 v bežnom vyhotovení (rok 2006)