en en

Svetozár Hurban Vajanský – 150. výročie narodenia

Pamätná strieborná minca v nominálnej hodnote 200 Sk

Bankovky a mince, Svetozár Hurban Vajanský – 150. výročie narodenia
Bankovky a mince, Svetozár Hurban Vajanský – 150. výročie narodenia

Spisovateľ Svetozár Hurban Vajanský (16. 1. 1847 Hlboké – 17. 8. 1916 Martin) bol popredným predstaviteľom slovenského verejného života na prelome 19. a 20. storočia, nositeľom idey národného oslobodenia a slovanskej vzájomnosti v časoch vrcholiaceho útlaku Slovákov v Uhorsku. Zbierkou Tatry a more výrazne podnietil nástup realizmu v slovenskej poézii. V novelách (Letiace tiene, Pustokvet, Blížence) a románoch (Suchá ratolesť, Koreň a výhonky, Kotlín) sa zaoberal súčasnou spoločenskou problematikou. Svojou redaktorskou činnosťou, publicistikou a umeleckou kritikou v oblasti literatúry, ale aj výtvarného umenia a divadelníctva, ovplyvnil celé generácie slovenských umelcov, intelektuálov a politikov.

 • Popis mince

  Lícna strana:
  Uprostred mincového poľa je vyobrazený štátny znak Slovenskej republiky. Okolo neho je v kruhopise uvedená nominálna hodnota a názov peňažnej jednotky a v kruhopise pri okraji mince názov štátu „SLOVENSKÁ REPUBLIKA“ a letopočet razby.

  Rubová strana:
  Na mincovom poli je centrálne umiestnený fragment portrétu Svetozára Hurbana Vajanského. Od portrétu vpravo je v opise uvedené jeho meno a priezvisko, rok narodenia a úmrtia.

 • Údaje o minci
  Autor:akad. soch. Miroslav Tomaška
  Materiál:Ag 750, Cu 250
  Hmotnosť:20 g
  Priemer:34 mm
  Hrana:nápis: „SPISOVATEĽ – KRITIK – NOVINÁR – POLITIK“
  Výrobca:Mincovňa Kremnica (Slovenská republika)
  Náklad:19 200 ks
  z toho v proof vyhotovení: 1 800 ks
  Demonetizované:4 000 ks v bežnom vyhotovení (rok 2002)
  600 ks v bežnom vyhotovení (rok 2006)