en en

Príchod prvého parného vlaku na Slovensko – 150. výročie

Pamätná strieborná minca v nominálnej hodnote 200 Sk

Bankovky a mince, Príchod prvého parného vlaku na Slovensko – 150. výročie
Bankovky a mince, Príchod prvého parného vlaku na Slovensko – 150. výročie

Železničná trať Marchegg-Bratislava, vybudovaná v rokoch 1844 – 1848, bola prvou traťou s parnou prevádzkou na území Slovenska, ako aj celého bývalého Uhorska. Pri jej výstavbe bol vybudovaný najdlhší železničný most na rieke Morave (476 m) a jeden z prvých dlhších tunelov v Európe (703,6 m). Na zabezpečenie riadenia dopravy medzi Gänserndorfom a Bratislavou bolo zriadené prvé telegrafné spojenie na Slovensku. Prvý vlak ťahaný parným rušňom prišiel do Bratislavy 20. augusta 1848. Otvorenie tejto železničnej trate položilo základy vzniku železníc na Slovensku a vytvorilo podmienky na spojenie Bratislavy s celým budúcim železničným systémom v Európe.

 • Popis mince

  Lícna strana:
  Na líci mince je zobrazený dobový parný vlak, ktorý vychádza z bratislavského železničného tunela. Nad tunelom je uvedený názov štátu SLOVENSKÁ REPUBLIKA, pri pravom okraji mince je štátny znak, nominálna hodnota mince 200 Sk a letopočet razby 1998.

  Rubová strana:
  Na rube mince je zobrazený typ parného rušňa, ktorý doviezol do Bratislavy prvý parný vlak a dobový pohľad na bratislavský hrad s podhradím. Pri hornom okraji mince je uvedený text PRVÝ PARNÝ VLAK NA SLOVENSKU a letopočty 1848 – 1998.

 • Údaje o minci
  Autor:Ing. Milan Virčík
  Materiál:Ag 750, Cu 250
  Hmotnosť:20 g
  Priemer:34 mm
  Hrana:nápis: „150 ROKOV ŽELEZNÍC NA SLOVENSKU“
  Výrobca:Mincovňa Kremnica (Slovenská republika)
  Náklad:15 800 ks
  z toho v proof vyhotovení: 1 800 ks
  Demonetizované:200 v bežnom vyhotovení (rok 2006)