en en

Svetové dedičstvo UNESCO – Spišský hrad a kultúrne pamiatky jeho okolia

Pamätná strieborná minca v nominálnej hodnote 200 Sk

Bankovky a mince, Svetové dedičstvo UNESCO – Spišský hrad a kultúrne pamiatky jeho okolia
Bankovky a mince, Svetové dedičstvo UNESCO – Spišský hrad a kultúrne pamiatky jeho okolia

Spišský hrad je najrozľahlejším stredovekým hradom na území Slovenska a s rozlohou viac ako 4 ha patrí k najväčším hradným komplexom v Európe. Prvú zachovanú správu o jeho existencii vydal kráľ Ondrej II. v roku 1209. Už v tomto období bol hrad správnym, hospodárskym a kultúrnym centrom Spiša. Pôvodný románsky kamenný hrad s opevnením prešiel mnohými stavebnými úpravami v románsko-gotickom, gotickom a renesančnom slohu. Do roku 1464 bol majetkom uhorských kráľov, neskôr patril Zápoľskovcom, Thurzovcom a Csákyovcom. V 18. storočí stratil vojenský význam, prestal byť sídlom svojich majiteľov a začal pustnúť. Po požiari roku 1780 sa postupne menil na ruinu.

Roku 1961 bol Spišský hrad vyhlásený za národnú kultúrnu pamiatku a v decembri 1993 bol spolu s kultúrnymi pamiatkami jeho okolia zapísaný do Zoznamu svetového dedičstva UNESCO.

 • Popis mince

  Lícna strana:
  Na líci mince je zobrazený pohľad na dvojvežové priečelie katedrály sv. Martina, na časť opevnenia a vstupnú bránu do mestskej pamiatkovej rezervácie Spišská Kapitula. Pri hornom okraji mince je umiestnený názov štátu SLOVENSKÁ REPUBLIKA, pod ním je pri pravom okraji mince uvedená nominálna hodnota a zobrazený štátny znak Slovenskej republiky.

  Rubová strana:
  Na rube mince je zobrazený Spišský hrad. Vľavo nad ním je nápis SVETOVÉ DEDIČSTVO UNESCO a vľavo pod ním je nápis SPIŠSKÝ HRAD. Pri pravom dolnom okraji mince je stvárnený detail okna románskeho hradného paláca.

 • Údaje o minci
  Autor:Ing. Milan Virčík
  Materiál:Ag 750, Cu 250
  Hmotnosť:20 g
  Priemer:34 mm
  Hrana:nápis: „PATRIMOINE MONDIAL – WORLD HERITAGE“
  Výrobca:Mincovňa Kremnica (Slovenská republika)
  Náklad:15 000 ks
  z toho v proof vyhotovení: 1 500 ks
  Demonetizované:700 v bežnom vyhotovení (rok 2006)