en en

Móric Beňovský – 250. výročie narodenia

Pamätná strieborná minca v nominálnej hodnote 200 Sk

Bankovky a mince, Móric Beňovský – 250. výročie narodenia
Bankovky a mince, Móric Beňovský – 250. výročie narodenia

Gróf Móric Beňovský (20. 9. 1746 Vrbové – 23. 5. 1786 Mauretánia, Madagaskar), typický predstaviteľ doby osvietenstva, rozvoja dopravy a obchodu, spoznávania neprebádaných oblastí, francúzsky plukovník, kráľ Madagaskaru a prvý slovenský autor literárneho bestselleru, zasiahol do dejín viacerých krajín. Po zajatí v bojoch za nezávislosť Poľska a deportovaní na Kamčatku, zorganizoval útek a absolvoval prvú známu plavbu od severovýchodných k juhovýchodným brehom Ázie do Macaa. Francúzsky kráľ ho poveril výpravou na Madagaskar, kde zjednotil časť ostrova a domorodé kmene mu udelili titul kráľ kráľov. Po návrate sa v Rakúsku pokúsil o vybudovanie námornej flotily a zámorského obchodu. Po neúspešnom pokuse stať sa generálom americkej armády zorganizoval opäť výpravu na Madagaskar, pri ktorej v roku 1786 padol v boji s Francúzmi. Jeho pamäti z ciest vydali v roku 1790 v Londýne a doteraz vyšli najmenej v 20 vydaniach vo viac ako desiatich jazykoch.

 • Popis mince

  Lícna strana:
  Uprostred mincového poľa je vyobrazená dobová plachetnica na rozbúrených vlnách. Vľavo od nej je štátny znak Slovenskej republiky, pri spodnom okraji mince je uvedený názov štátu „SLOVENSKÁ REPUBLIKA“ a letopočet razby.

  Rubová strana:
  Na mincovom poli je centrálne umiestnený portrét Mórica Beňovského. Pri hornom okraji mince je uvedené meno a priezvisko portrétovaného, pri spodnom okraji je uvedená nominálna hodnota a letopočty Beňovského narodenia a úmrtia.

 • Údaje o minci
  Autor:Miroslav Rónai
  Materiál:Ag 750, Cu 250
  Hmotnosť:20 g
  Priemer:34 mm
  Hrana:nápis: „IN ADVERSIS ET PROSPERIS“
  Výrobca:Mincovňa Kremnica (Slovenská republika)
  Náklad:23 400 ks
  z toho v proof vyhotovení: 2 000 ks
  Demonetizované:5 050 ks v bežnom vyhotovení (rok 2002)