en en

Móric Beňovský - 250. výročie narodenia

Pamätná strieborná minca v hodnote 200 Sk

Gróf Móric Beňovský (20.9.1746 Vrbové – 23.5.1786 Mauretánia, Madagaskar), typický predstaviteľ doby osvietenstva, rozvoja dopravy a obchodu, spoznávania neprebádaných oblastí, francúzsky plukovník, kráľ Madagaskaru a prvý slovenský autor literárneho bestselleru, zasiahol do dejín viacerých krajín. Po zajatí v bojoch za nezávislosť Poľska a deportovaní na Kamčatku, zorganizoval útek a absolvoval prvú známu plavbu od severovýchodných k juhovýchodným brehom Ázie do Macaa. Francúzsky kráľ ho poveril výpravou na Madagaskar, kde zjednotil časť ostrova a domorodé kmene mu udelili titul kráľ kráľov. Po návrate sa v Rakúsku pokúsil o vybudovanie námornej flotily a zámorského obchodu. Po neúspešnom pokuse stať sa generálom americkej armády zorganizoval opäť výpravu na Madagaskar, pri ktorej v roku 1786 padol v boji s Francúzmi. Jeho pamäti z ciest vydali v roku 1790 v Londýne a doteraz vyšli najmenej v 20 vydaniach vo viac ako desiatich jazykoch.

Popis mince

Lícna strana

Lícna strana:
Uprostred mincového poľa je vyobrazená dobová plachetnica na rozbúrených vlnách. Vľavo od nej je štátny znak Slovenskej republiky, pri spodnom okraji mince je uvedený názov štátu „SLOVENSKÁ REPUBLIKA“ a letopočet razby.

Rubová strana

Rubová strana:
Na mincovom poli je centrálne umiestnený portrét Mórica Beňovského. Pri hornom okraji mince je uvedené meno a priezvisko portrétovaného, pri spodnom okraji je uvedená nominálna hodnota a letopočty Beňovského narodenia a úmrtia.

Autor:Miroslav Rónai
Materiál:Ag 750, Cu 250
Hmotnosť:20 g
Priemer:34 mm
Hrana:nápis: „IN ADVERSIS ET PROSPERIS“
Výrobca:Mincovňa Kremnica (Slovenská republika)
Náklad:23 400 ks
z toho v proof vyhotovení: 2 000 ks
Demonetizované:5 050 v bežnom vyhotovení (rok 2002)