en en

Vznik Slovenskej národnej rady a vypuknutie slovenského povstania 1848/1849 - 150. výročie

Pamätná strieborná minca v hodnote 200 Sk

Slovenské povstanie 1848/1849, prvé ozbrojené vystúpenie Slovákov v moderných dejinách, bolo súčasťou celoeurópskej revolučnej vlny. Nespokojnosť s riešením národnostnej otázky a štátoprávnym postavením po marcovej revolúcii a vzniku samostatného maďarského štátu, ktorý odmietal priznať národné práva nemaďarským národom, doviedla aj Slovákov k revolučnému vystúpeniu. Jeho ciele formulovali „Žiadosti slovenského národa“, vypracované v máji 1848 v Liptovskom Sv. Mikuláši. Povstanie organizovala Slovenská národná rada – prvý národný orgán Slovákov s politickou, vojenskou a výkonnou právomocou – ustanovená vo Viedni a vyhlásená 19.9.1848 na národnom zhromaždení v Myjave, kde vypovedala poslušnosť maďarskej vláde a proklamovala národnú samostatnosť. V troch fázach od septembra 1848 do novembra 1849 sa na výpravách dobrovoľníckych zborov zúčastnilo niekoľkotisíc povstalcov. Hoci povstanie nedosiahlo svoje ciele, zohralo významnú úlohu na ceste Slovákov k svojbytnosti.

Popis mince

Lícna strana

Lícna strana:
Na líci mince je uprostred vyobrazená dobová pečať prvej Slovenskej národnej rady, nad ňou je umiestnený štátny znak a letopočet razby, pod ňou nominálna hodnota. Vľavo a vpravo od pečate je vertikálne umiestnený názov štátu SLOVENSKÁ REPUBLIKA. V rozdelenom riadku pri ľavom a pravom okraji mince je dátum vyhlásenia Slovenskej národnej rady v Myjave 19. 9. 1848.

Rubová strana

Rubová strana:
Na rube mince je centrálne umiestnená postava Janka Francisciho, popredného organizátora slovenského revolučného hnutia a kapitána slovenského dobrovoľníckeho vojska. Je vytvorená podľa obrazu maliara Petra Michala Bohúňa a zobrazuje Francisciho ako povstaleckého dôstojníka. Od postavy vľavo a vpravo je vertikálne umiestnený text SLOVENSKÉ POVSTANIE. Letopočty označujúce roky jeho vypuknutia a ukončenia sú v rozdelenom riadku pri ľavom a pravom okraji mince.

Autor:Mgr. art. Patrik Kovačovský
Materiál:Ag 750, Cu 250
Hmotnosť:20 g
Priemer:34 mm
Hrana:nápis: „ZA NÁRODNÚ SLOBODU“
Výrobca:Mincovňa Kremnica (Slovenská republika)
Náklad:14 900 ks
z toho v proof vyhotovení: 1 500 ks
Demonetizované:1 900 v bežnom vyhotovení (rok 2006)