en en

Založenie Slovenskej filharmónie - 50. výročie

Pamätná strieborná minca v hodnote 200 Sk

Slovenská filharmónia, významná umelecká inštitúcia, predstaviteľka a šíriteľka slovenskej hudobnej kultúry, vznikla v roku 1949. Od založenia sa sústredila na podnecovanie a propagáciu domácej hudobnej tvorby. Jej základom sa stal rovnomenný symfonický orchester, prvé profesionálne štátne hudobné teleso s primárnym zameraním na koncertnú činnosť. Orchester začal pôsobiť pod vedením významných dirigentských osobností Václava Talicha a Ľudovíta Rajtera. Počas 50 rokov koncertnej činnosti s ním spolupracoval rad významných domácich i hosťujúcich dirigentov, umelcov, sólistov i celých umeleckých kolektívov.

Okrem symfonického orchestra pôsobia na pôde inštitúcie aj ďalšie významné umelecké súbory predstavujúce špičku slovenského interpretačného umenia – Slovenský filharmonický zbor, Slovenský komorný orchester, Musica aeterna a Moyzesovo kvarteto, ktoré svojimi nahrávkami a účasťou na zahraničných festivaloch a zájazdoch šíria slovenskú hudobnú a interpretačnú kultúru vo svete.

Popis mince

Lícna strana

Lícna strana:
Na líci mince je zobrazený architektonický motív plastickej výzdoby fasády budovy Reduty s alegóriami spevu a hudby, ktoré vytvárajú atmosféru koncertu. Motív je doplnený zobrazením čelnej steny vo Veľkej koncertnej sieni Slovenskej filharmónie s píšťalami organu, po stranách je uvedený názov štátu Slovenská republika, pri spodnom okraji je označenie nominálnej hodnoty, štátny znak a letopočet razby.

Rubová strana

Rubová strana:
Na rube mince je zobrazený arkier budovy Reduty, do ktorého sú symetricky zakomponované naznačené siluety hudobných nástrojov. Po stranách je názov Slovenská filharmónia. Písmeno Ó v slove filharmónia je umiestnené tak, že vytvára otvor gitary. Pod arkierom sú letopočty 1949 – 1999 označujúce rok založenia Slovenskej filharmónie a rok päťdesiateho výročia jej založenia.

Autor:akad. soch. Michal Gavula
Materiál:Ag 750, Cu 250
Hmotnosť:20 g
Priemer:34 mm
Hrana:nápis: „HUDBA – UNIVERZÁLNA REČ ĽUDSTVA“
Výrobca:Mincovňa Kremnica (Slovenská republika)
Náklad:14 100 ks
z toho v proof vyhotovení: 1 400 ks
Demonetizované:300 v bežnom vyhotovení (rok 2006)