en en

Kodifikácia spisovnej slovenčiny – 150. výročie

Pamätná strieborná minca v nominálnej hodnote 200 Sk

Bankovky a mince, Kodifikácia spisovnej slovenčiny – 150. výročie
Bankovky a mince, Kodifikácia spisovnej slovenčiny – 150. výročie

Pod vplyvom ťažkého sociálneho postavenia, národnostného útlaku Slovákov a celoeurópskych tendencií silnejúceho národnoemancipačného hnutia sa v 30. rokoch 19. stor. vyprofilovala silná revolučná vlastenecná generácia. Na jej čele stáli: Ľudovít Štúr, Jozef Miloslav Hurban a Michal Miloslav Hodža. Ich zásluhou výrazne pokročil proces konštituovania Slovákov na moderný národ, ktorý sa začal dožadovať svojho štátoprávneho postavenia. Významným krokom v tomto procese bola kodifikácia spisovnej slovenčiny. Zásady nového spisovného jazyka boli prijaté na stretnutí Štúra, Hurbana a Hodžu v Hlbokom v roku 1843, ktoré Štúr neskôr rozpracoval v diele Nauka reči slovenskej. Hoci pokusy o kodifikáciu slovenčiny sa vyskytli aj v predchádzajúcom období, no štúrovská slovenčina sa ukázala ako najvhodnejšia, najživotaschopnejšia a bola prijateľná pre celý národ.

 • Popis mince

  Lícna strana:
  Na mincovom poli je umiestnený štátny znak Slovenskej republiky, označenie nominálnej hodnoty, letopočet razby a názov štátu „SLOVENSKÁ REPUBLIKA“.

  Rubová strana:
  V centre mincového poľa zobrazený trojportrét Hurbana, Štúra a Hodžu, pod ním sú uvedené iniciálky mien a priezviská týchto osobností, letopočty 1843 a 1993 a nápis „150 ROKOV SPISOVNEJ SLOVENČINY“.

 • Údaje o minci
  Autor:Miroslav Ronai
  Materiál:Ag 750, Cu 250
  Hmotnosť:20 g
  Priemer:34 mm
  Hrana:vlys
  Výrobca:Mincovňa Kremnica (Slovenská republika)
  Náklad:37 000 ks
  z toho v proof vyhotovení: 2 000 ks
  Demonetizované:5 682 ks v bežnom vyhotovení (rok 2002)
  500 ks v bežnom vyhotovení (rok 2006)