en en

Vyhlásenie Tatranského národného parku – 50. výročie

Pamätná strieborná minca v nominálnej hodnote 500 Sk

Bankovky a mince, Vyhlásenie Tatranského národného parku – 50. výročie
Bankovky a mince, Vyhlásenie Tatranského národného parku – 50. výročie

Tatranský národný park (TANAP) sa rozprestiera v severnej časti Slovenska na pohraničí s Poľskom a so susedným poľským národným parkom vytvára bilaterálne chránené územie. Bol vyhlásený v roku 1949 a jeho vznik bol výsledkom dlhodobých snáh o ochranu jedinečných prírodných hodnôt, vzácne zachovaných horských a vysokohorských ekosystémov s unikátnymi druhmi rastlín a živočíchov, pred rozmáhajúcim sa hospodárskym a turistickým využívaním. TANAP má rozlohu takmer 76 tisíc hektárov a zahŕňa Vysoké Tatry, Belianske Tatry a Západné Tatry.

Vysoké Tatry sú najvyšším pohorím Slovenska a celého karpatského oblúka. Ich hlavný hrebeň meria len 26 km. Patria medzi najmenšie, no súčasne najkrajšie veľhory sveta. Na malej ploche sústreďujú množstvo prírodných krás – mohutné horské štíty, ľadovcové doliny, jazerá, vodopády, pestrú paletu rastlín a živočíchov. Ich najvyšším vrchom je Gerlachovský štít (2655 m n.m.).

 • Popis mince

  Lícna strana:
  Na líci mince je v skalnej stene zobrazený kamzík vrchovský tatranský s mláďaťom a kvety plesnivca alpínskeho. V dolnej časti mince je štátny znak a názov štátu SLOVENSKÁ REPUBLIKA, iniciálky autora výtvarného návrhu Ing. Milana Virčíka a značka Mincovne Kremnica.

  Rubová strana:
  Na rube mince je v hornej polovici zobrazená časť charakteristického vysokohorského masívu Vysokých Tatier a nominálna hodnota mince. Pod masívom sú zobrazené horcokvety Clusiove, názov národného parku TATRANSKÝ NÁRODNÝ PARK a letopočty 1949 a 1999, označujúce rok vyhlásenia TANAP-u a päťdesiate výročie jeho vyhlásenia.

 • Údaje o minci
  Autor:Ing. Milan Virčík
  Materiál:Ag 925, Cu 75
  Hmotnosť:33,63 g
  Priemer:40 mm
  Hrana:nápis: „OCHRANA PRÍRODY A KRAJINY“
  Výrobca:Mincovňa Kremnica (Slovenská republika)
  Náklad:13 400 ks
  z toho v proof vyhotovení: 1 400 ks
  Demonetizované:700 v bežnom vyhotovení (rok 2006)