en en

Ochrana prírody a krajiny – Národný park Slovenský raj

Pamätná strieborná minca v nominálnej hodnote 500 Sk

Bankovky a mince, Ochrana prírody a krajiny – Národný park Slovenský raj
Bankovky a mince, Ochrana prírody a krajiny – Národný park Slovenský raj

Slovensko je krajina bohatá na prírodné krásy. Napriek pomerne malej rozlohe sa na jeho území nachádzajú všetky povrchové reliéfy, od nížin až po veľhory. Mnohé prírodné útvary a územia sa pre svoju hodnotu stali predmetom štátnej ochrany. Na území je 5 národných parkov a viacero chránených krajinných oblastí.

Slovenský raj bol pre svoje jedinečné prírodné krásy v roku 1964 vyhlásený za chránenú krajinnú oblasť a v roku 1988 za národný park. Reliéf krajiny je charakteristický nádhernými kaňonmi, hlbokými tiesňavami a roklinami, množstvom vodopádov, bohatstvom jaskýň a priepastí. Na území je 180 jaskýň, jedinou prístupnou je Dobšinská ľadová jaskyňa. Nevšednými krásami vyniká prielomová dolina rieky Hornád. Národný park má spolu s ochranným pásmom rozlohu 32 764 ha, 90 % rozlohy zaberajú lesy, vyznačuje sa rozmanitosťou flóry a fauny.

 • Popis mince

  Lícna strana:
  V ľavej časti je zobrazená chránená rastlina poniklec slovenský, vpravo od neho je uvedená nominálna hodnota, názov štátu „SLOVENSKÁ REPUBLIKA“, rok razby a zobrazený štátny znak Slovenskej republiky.

  Rubová strana:
  Uprostred mincového podľa je zobrazený Machový vodopád v rokline Vyšný Kyseľ. V opise je uvedený nápis „NÁRODNÝ PARK SLOVENSKÝ RAJ“.

 • Údaje o minci
  Autor:akad. soch. Imrich Svitana
  Materiál:Ag 925, Cu 75
  Hmotnosť:33,63 g
  Priemer:40 mm
  Hrana:nápis: OCHRANA PRÍRODY A KRAJINY
  Výrobca:Mincovňa Kremnica (Slovenská republika)
  Náklad:29 900 ks
  z toho v proof vyhotovení: 2 400 ks
  Demonetizované:11 200 ks v bežnom vyhotovení (rok 2002)
  600 ks v bežnom vyhotovení (rok 2006)