en en

Ochrana prírody a krajiny - Národný park Slovenský raj

Pamätná strieborná minca v hodnote 500 Sk.

Slovensko je krajina bohatá na prírodné krásy. Napriek pomerne malej rozlohe sa na jeho území nachádzajú všetky povrchové reliéfy, od nížin až po veľhory. Mnohé prírodné útvary a územia sa pre svoju hodnotu stali predmetom štátnej ochrany. Na území je 5 národných parkov a viacero chránených krajinných oblastí.

Slovenský raj bol pre svoje jedinečné prírodné krásy v roku 1964 vyhlásený za chránenú krajinnú oblasť a v roku 1988 za národný park. Reliéf krajiny je charakteristický nádhernými kaňonmi, hlbokými tiesňavami a roklinami, množstvom vodopádov, bohatstvom jaskýň a priepastí. Na území je 180 jaskýň, jedinou prístupnou je Dobšinská ľadová jaskyňa. Nevšednými krásami vyniká prielomová dolina rieky Hornád. Národný park má spolu s ochranným pásmom rozlohu 32 764 ha, 90 % rozlohy zaberajú lesy, vyznačuje sa rozmanitosťou flóry a fauny.

Popis mince

Lícna strana

Lícna strana:
V ľavej časti je zobrazená chránená rastlina poniklec slovenský, vpravo od neho je uvedená nominálna hodnota, názov štátu „SLOVENSKÁ REPUBLIKA“, rok razby a zobrazený štátny znak Slovenskej republiky.

Rubová strana

Rubová strana:
Uprostred mincového podľa je zobrazený Machový vodopád v rokline Vyšný Kyseľ. V opise je uvedený nápis „NÁRODNÝ PARK SLOVENSKÝ RAJ“.

Popis mince

Autor:akademický sochár Imrich Svitana
Materiál:Ag 925, Cu 75
Hmotnosť:33,63 g
Priemer:40 mm
Hrana:nápis: OCHRANA PRÍRODY A KRAJINY
Výrobca:Mincovňa Kremnica (Slovenská republika)
Náklad:29 900 ks
z toho v proof vyhotovení: 2 400 ks
Demonetizované:11 200 v bežnom vyhotovení (rok 2002)
600 v bežnom vyhotovení (rok 2006)